Εργαστήρια


Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβαίνουν σε ανταλλαγές απόψεων μαζί τους για ζητήματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

21-03-2018 - A fiscal capacity to strengthen and enlarge the Euro Area

BUDG ECON 22-03-2018 - 10:14
Euro Area

21-03-2018 - "A fiscal capacity to strengthen and enlarge the Euro Area - Budgetary aspects for stabilising Economic and Monetary Union" - Joint BUDG/ECON Workshop (Διαβάστε τη συνέχεια)

08-02-2017 - Financing of the EFSI and the link between these and other Investment Funds

BUDG ECON 08-02-2017 - 09:58
EFSI Workshop

The European Fund for Strategic Investments (EFSI) has been in place for one and a half years now. Experience suggests that despite a clear quantitative success, certain things do not work the way that we had envisaged as Co-Legislator. The deficiencies are not so much linked to the specific provisions of the Regulation but to the way they have been interpreted or implemented on the ground. (Διαβάστε τη συνέχεια)

14-07-2015 - Competition Policy: Delivering for Consumers

ECON 15-06-2017 - 11:27
Poster

Allowing consumers a fair share of the benefits resulting from effective competition is laid down in Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union and a target of competition policy. This Workshop aims to look at the achievements that applied competition policy and the enforcement of the respective rules actually entail for consumers. (Διαβάστε τη συνέχεια)

17-06-2015 - The Role of the EU in International Economic Fora

ECON 15-06-2017 - 11:35
Workshop Poster

To prepare the own initiative report 'The EU role in the framework of international financial, monetary and regulatory institutions and bodies', the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) has commissioned expertise in the form of studies on the European Union's Role in the following international economic fora, provided by a group of experts. The European Parliament is currently working on an Own Initiative Report. (Διαβάστε τη συνέχεια)

28-05-2015 - Competition Policy in International Agreements

ECON 15-06-2017 - 11:38
Poster

Enforcement of fair competition is based on different rules around the world. This workshop aims to give an overview on existing and planned international cooperation agreements in the field of competition policy. How are they designed to ensure consistency in the prosecution of infringements and to overcome regulatory friction? How do they work in practice? What experiences have been made so far? (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-12-2014 - Workshop on experiences with the current economic governance framework

ECON 15-06-2017 - 12:00

The aim of the workshop was to provide expertise in the context of preparation of the INI report on stocktaking and future challenges in economic governance (Rapporteur Pervenche Bérès). The workshop focused on "stocktaking" as regards the current economic governance framework. (Διαβάστε τη συνέχεια)

18-03-2014 - Credit Rating Agencies: Implementation of Legislation

ECON 15-06-2017 - 11:42

The objectives of the workshop have been twofold: Firstly, stock taking of the state of play regarding the implementation of the new regulation for Credit Rating Agencies in the European Union. Secondly, outlining potential further developments in this area. The Workshop took also into account global developments in the area of credit rating agencies regulation. (Διαβάστε τη συνέχεια)

18-12-2013 - Monday Effect: Fuel Price Manipulation?

ECON 15-06-2017 - 11:48

Significant price changes on certain days in a week or periods of the year indicate that fuel price movements do not exclusively depend on supply and demand. A number of Member States, for instance Germany, The United Kingdom and Spain have already started to investigate the issue; instruments to enhance price transparency have been established in some of them. The European Commission has launched enquiries. Fuel prices must now be reported to the European Commission. (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-09-2013 - Competition in the transport sector: Market entry barriers in railway and aviation?

ECON 15-06-2017 - 11:45

Liberalisation in the railway and aviation sector takes place at a different pace and the number of competitors to former state owned monopolists in particular in the railway sector is relatively low. The participants to this workshop discuss practical experiences and specific problems in both sectors. (Διαβάστε τη συνέχεια)

25-09-2012 - Workshop on State Aid Modernisation

ECON 15-06-2017 - 11:50

On 8 May 2012 the European Commission published in a communication its intention to modernise the rules governing the assessment of State aid. (Διαβάστε τη συνέχεια)