Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
August - September 2014

► The next ECON Committee meeting:
  • 3 September  15:00-18:30 and 4 September 9:00-10:30 in Brussels (room PHS 3C50)
 
Latest study:
 
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Μη χάσετε:
 
Economic Dialogue and exchange of views with the President of the Eurogroup

The President of the Eurogroup, Mr. Jeroen Dijsselbloem, (Minister of Finance of the Netherlands), will be in ECON for an Economic Dialogue and Exchange of views on 4 September from 09:00 to 10:30. This will inter alia be an opportunity for ECON Members to discuss the Country-Specific Recommendations adopted in June by the Council.
According to an agreement reached with Mr. Dijsselbloem's predecessor, Economic Dialogue and Exchange of views with the President of the Eurogroup are foreseen twice a year, in the beginning of the year and in autumn.
 
 
Thursday, 4 September from 09:00-10:30, room PHS 3C50

   
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE TRAN PECH AGRI 02-09-2014 - 15:43  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2 and 3 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July. This text will be updated after each session.

ECON 07-08-2014 - 15:39  

The Governing Council of the ECB met on Thursday and decided that the interest rate on the main refinancing operations and the interest rates on the marginal lending facility and the deposit facility will remain unchanged at 0.15%, 0.40% and -0.10% respectively. Please find below the reaction of the chairman of Parliament's Economic and Monetary Affairs Committee, Roberto Gualtieri (S&D, IT):

Αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
1. την οικονομική και νομισματική πολιτική της Ένωσης, την ομαλή λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής Ένωσης και το ευρωπαϊκό νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με τα αρμόδια θεσμικά όργανα και οργανισμούς·
2. την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και πληρωμών (διασυνοριακές πληρωμές, ενιαίος χώρος πληρωμών, ισοζύγιο πληρωμών, κινήσεις κεφαλαίων και δανειοδοτική και δανειοληπτική πολιτική, έλεγχος των κινήσεων κεφαλαίων που προέρχονται από τρίτες χώρες, μέτρα ενθάρρυνσης των εξαγωγών κεφαλαίων από την Ένωση)·
3. το διεθνές νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με τα χρηματοπιστωτικά και νομισματικά θεσμικά όργανα και οργανισμούς·
4. τους κανόνες για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ή δημόσιες ενισχύσεις·
5. τις φορολογικές διατάξεις·
6. τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, θεσμικών οργάνων και αγορών, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς οικονομικών αποτελεσμάτων, του ελέγχου, των λογιστικών κανόνων, της διοίκησης των εταιριών και άλλων ζητημάτων εταιρικού δικαίου που αφορούν ειδικώς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·
7. τις σχετικές χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης στην ευρωζώνη.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ
 
 

Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON). Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), τη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και τις πολιτικές για τις πληρωμές, τη φορολογία και τον ανταγωνισμό, καθώς και για το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.
Η 7η κοινοβουλευτική περίοδος σημαδεύτηκε από τη σοβαρότερη οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση της πρόσφατης εποχής. Η Επιτροπή ECON διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στη θέσπιση νομοθεσίας για απάντηση στην κρίση και ανέλαβε αυξημένο φόρτο εργασίας ελέγχου και εκθέσεων. Κατά συνέπεια, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να διευρύνει την Επιτροπή από 50 σε 61 μέλη.
Κορυφαία μας προτεραιότητα σήμερα είναι η ανάπτυξη και η απασχόληση. Η σταθερότητα, η προώθηση των επενδύσεων, των μεταρρυθμίσεων και της κοινωνικής συνοχής πρέπει να αλληλοενισχύονται. Η ECON θα προωθήσει μια σοβαρή ανταλλαγή απόψεων πάνω σε αυτό το πρόγραμμα δράσης.
Είμαι πεπεισμένος ότι τώρα πρέπει να προχωρήσουμε προς μια γνήσια ΟΝΕ με αποτελεσματική οικονομική διακυβέρνηση, υπόλογη στο Κοινοβούλιο.
Πρέπει να ολοκληρώσουμε κομβικής σημασίας νομοθεσία για την τραπεζική μεταρρύθμιση, το οικονομικό έγκλημα και την προώθηση των επενδύσεων σε μακρόπνοα έργα σχετικά με την ανάπτυξη.
Πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο υλοποιείται και αξιολογείται σωστά, και θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Μια καλώς ρυθμισμένη και λειτουργική αγορά κεφαλαίων έχει κεφαλαιώδη σημασία για την ανάπτυξη.
Τέλος, η Επιτροπή μας θα συμμετάσχει στις προσπάθειες για ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας στη βάση της κοινοτικής μεθόδου. Μια βαθιά και γνήσια ΟΝΕ αναγκαστικά θα είναι μια δημοκρατική ΟΝΕ. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή μας θα ενισχύσει τη συνεργασία της με τα εθνικά κοινοβούλια.