Τελευταία νέα

Μη χάσετε:

Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου

  •  

Money Market Funds: breakthrough agreement between MEPs and Slovak Presidency

ECON 16-11-2016 - 10:16

An agreement on the EU money market funds regulation has been struck by the European Parliament, Council and Commission, after lengthy negotiations, more than three years after the Commission published the original proposal. (Διαβάστε τη συνέχεια)

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

12-12-2016 19:30 / 21:15 ECON EMPL
12-12-2016 21:15 / 22:30 ECON

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

08-12-2016 - 09:15
ECON Συνεδρίαση
08-12-2016 - 08:51
LIBE ECON Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON). Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), τη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και τις πολιτικές για τις πληρωμές, τη φορολογία και τον ανταγωνισμό, καθώς και για το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία