Τελευταία νέα

ECON committee meetings in January

18-01-2019 - 08:45

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

21-01-2019 15:00 / 17:00 ECON
22-01-2019 09:00 / 10:00 ECON ENVI
22-01-2019 14:30 / 17:00 ECON

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

10-01-2019 - 09:08
ECON Συνεδρίαση
13-12-2018 - 09:37
ECON Συνεδρίαση
13-12-2018 - 08:55
BUDG ECON Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Interview with Roberto Gualtieri - ECON chair

Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON). Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), τη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και τις πολιτικές για τις πληρωμές, τη φορολογία και τον ανταγωνισμό, καθώς και για το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία