Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Μπορείτε εδώ να αναζητήσετε προσεχείς συνεδριάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες της επιτροπής, ανά είδος συνεδρίασης. Είναι επίσης διαθέσιμο ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

05-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

12-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

12-11-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

21-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

04-12-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

04-12-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

05-12-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

05-12-2019

14:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING