Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
What's new?

The next EMPL Committee meeting will take place on 16 October 2014 from 09.00 - 12.30 in Brussels.
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
 

   
 
Μη χάσετε:
 
Hearing of Commissioner-designate for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

In a joint meeting ECON, EMPL, ITRE, TRAN and REGI Committees will hear Jyrki Katainen, the Commissioner-designate for Transport and Space.
 
The three-hour hearing will take place in Brussels on Tuesday 7 October from 10:00-13:00, in room József Antall 4Q2.
 
You can watch the live debate here.

   
Hearing of Commissioner-designate for Euro and Social Dialogue

In a joint hearing, EMPL and ECON Committees will hear will hear Valdis Dombrovskis, the Commissioner-designate for Euro and Social Dialogue.
 
The three-hour hearing will take place in Brussels on Monday 6 October from 14:30 -17:30, in room József Antall 4Q2.
 
You can watch the live debate here.

   
Hearing of Commissioner-designate Employment, Social Affairs, Skills, Labour Mobility

The EMPL Committee will hear Marianne Thyssen, the Commissioner-designate for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility on 1 October in Brussels.
The hearing begins with a short speech of the Commissioner-designate outlining the main priorities in her prospective portfolio and the initiatives she considers putting forward during her mandate. Following her introductory remarks, Ms Thyssen will reply to questions from Members. The committee evaluates the Commissioner-designate after the meeting and sends its evaluation to the Conference of Committee Chairs. FEMM and CULT committees are associated to the hearing.
The hearing will take place on Wednesday 1 October from 9:00-12:00, in room József Antall 4Q2, Brussels.
You can watch the live debate here.

   
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
  1. την πολιτική απασχόλησης και όλες τις πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική ένταξη και κοινωνική προστασία·
  2. τα δικαιώματα των εργαζομένων·
  3. τα μέτρα υγείας και ασφαλείας στο χώρο εργασίας·
  4. το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·
  5. την πολιτική στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων·
  6. την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των συνταξιούχων·
  7. τον κοινωνικό διάλογο·
  8. κάθε μορφή διάκρισης στον τόπο εργασίας και στην αγορά εργασίας, με εξαίρεση εκείνες που βασίζονται στο φύλο·
  9. τις σχέσεις με:
-    το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop),
-    το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας,
-    το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
-    το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία·
  καθώς και με τα άλλα αρμόδια όργανα της Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς.
 
Προσεχείς εκπομπές
 
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Υποδοχή από τον πρόεδρο της Επιτροπής EMPL
 
 

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Επιτροπή EMPL), της οποίας προεδρεύω.
 
Στις κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής EMPL περιλαμβάνονται οι πολιτικές απασχόλησης και όλες οι πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, των συνθηκών εργασίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων και συνταξιούχων.
 
Η Επιτροπή EMPL αποτελείται από 55 μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τις διάφορες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η λειτουργία της επιτροπής διασφαλίζεται από τον πρόεδρο, τους 4 αντιπροέδρους και τους συντονιστές που διορίζουν οι πολιτικές ομάδες, προκειμένου να συνδυάζεται το έργο της επιτροπής με τις προτεραιότητες της αντίστοιχης πολιτικής οικογένειας.
 
Η Επιτροπή EMPL συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης και με άλλα θεσμικά όργανα και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να επηρεάζει και να καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο στους τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Κατά τη διάρκεια της παρούσας νομοθετικής περιόδου, οι τομείς αυτοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων, η καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας, η αντιμετώπιση καταστάσεων κατάχρησης όπως η αδήλωτη εργασία ή η υπονόμευση διατάξεων που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των εργαζομένων, και η βελτίωση των κανόνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
 
Η ιστοσελίδα μας ενημερώνεται τακτικά για να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της επιτροπής μας. Μπορείτε ακόμα να παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις μας στο διαδίκτυο μέσω του EPLive.
 
Καλή περιήγηση!
 
Thoms Händel