Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
What's new?

The next EMPL Committee meeting will take place on Monday 1 December 2014 from 15.00 to 18.30 and on Tuesday 2 December 2014 from 9.00 to 12.30 and from 15.00 to 18.30 in Brussels.
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
 

   
 
Temporary agency work: committee debate

During their meeting on 20 November 2014 in Brussels, the Employment and Social Affairs Committee discussed a report from the Commission on the application of the Directive on temporary agency work. The Committee also looked at the amendments on the opinion regarding the European Central Bank Annual report for 2013.

   
Study on Costs and Returns of Investments: Accommodation for People with Disabilities

This study has been prepared at the request of the EMPL Committee, to provide an overview of the policy measures in place to encourage and support the employment of people with disabilities and in particular: sheltered workshops; reasonable accommodations; alternative labour market policies; and Universal Design. The study provides information on developments on costs and returns of investment for these measures, detailed descriptions of the situation in six Member States (Belgium, Germany, Hungary, Spain, Sweden and the United Kingdom) and an economic analysis of selected measures. Costs and returns of investments consist of the costs associated with the intervention, their effects (the extent to which the objectives have been achieved), and their benefits (the monetary value of the effects) – this may include intangible benefits such as quality of life as well as financial returns. The study will be presented to the Members by its authors.

 
Αναλυτικά
 
European Central Bank – Annual Report for 2013

On 20 November Members continued the discussion of the issue based on the 88 amendments tabled on the draft opinion of David Casa (EPP, MT). The adoption will take place during the EMPL meeting on 2 December.

 
Αναλυτικά
 
Report from the Commission on Directive 2008/104/EC on temporary agency work

The purpose of this Directive is to ensure the protection of temporary agency workers and to improve the quality of temporary agency work by ensuring that the principle of equal treatment is applied to temporary agency workers, and by recognising temporary-work agencies as employers, while taking into account the need to establish a suitable framework for the use of temporary agency work with a view to contributing effectively to job creation and to the development of flexible forms of working. On 20 November the Commission presented the report reviewing Member States’ implementation of the Directive and the development since the publication of this report.

 
Αναλυτικά
 
 
Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
  1. την πολιτική απασχόλησης και όλες τις πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική ένταξη και κοινωνική προστασία·
  2. τα δικαιώματα των εργαζομένων·
  3. τα μέτρα υγείας και ασφαλείας στο χώρο εργασίας·
  4. το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·
  5. την πολιτική στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων·
  6. την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των συνταξιούχων·
  7. τον κοινωνικό διάλογο·
  8. κάθε μορφή διάκρισης στον τόπο εργασίας και στην αγορά εργασίας, με εξαίρεση εκείνες που βασίζονται στο φύλο·
  9. τις σχέσεις με:
-    το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop),
-    το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας,
-    το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
-    το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία·
  καθώς και με τα άλλα αρμόδια όργανα της Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Υποδοχή από τον πρόεδρο της Επιτροπής EMPL
 
 

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Επιτροπή EMPL), της οποίας προεδρεύω.
 
Στις κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής EMPL περιλαμβάνονται οι πολιτικές απασχόλησης και όλες οι πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, των συνθηκών εργασίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων και συνταξιούχων.
 
Η Επιτροπή EMPL αποτελείται από 55 μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τις διάφορες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η λειτουργία της επιτροπής διασφαλίζεται από τον πρόεδρο, τους 4 αντιπροέδρους και τους συντονιστές που διορίζουν οι πολιτικές ομάδες, προκειμένου να συνδυάζεται το έργο της επιτροπής με τις προτεραιότητες της αντίστοιχης πολιτικής οικογένειας.
 
Η Επιτροπή EMPL συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης και με άλλα θεσμικά όργανα και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να επηρεάζει και να καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο στους τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Κατά τη διάρκεια της παρούσας νομοθετικής περιόδου, οι τομείς αυτοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων, η καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας, η αντιμετώπιση καταστάσεων κατάχρησης όπως η αδήλωτη εργασία ή η υπονόμευση διατάξεων που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των εργαζομένων, και η βελτίωση των κανόνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
 
Η ιστοσελίδα μας ενημερώνεται τακτικά για να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της επιτροπής μας. Μπορείτε ακόμα να παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις μας στο διαδίκτυο μέσω του EPLive.
 
Καλή περιήγηση!
 
Thoms Händel