Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT REPORT on Employment and social policies of the euro area

25-07-2019 EMPL_PR(2019)639822 PE639.822v01-00
EMPL

Yana TOOM

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-09-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

24-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-24_1 PE639.803v03-00
EMPL

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019

18-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-18_1 PE639.799v01-00
EMPL

 

  MINUTES - Thursday, 18 July 2019

18-07-2019 EMPL_PV(2019)07-18-1 PE639.800v02-00
EMPL

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

15-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-15_1 PE639.751v01-00
EMPL

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

15-07-2019 EMPL_PV(2019)07-15-1 PE639.765v01-00
EMPL

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

10-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-10_1 PE639.693v01-00
EMPL

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

10-07-2019 EMPL_PV(2019)07-10-1 PE639.711v01-00
EMPL