Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Μπορείτε εδώ να αναζητήσετε προσεχείς συνεδριάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες της επιτροπής, ανά είδος συνεδρίασης. Είναι επίσης διαθέσιμο ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

06-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

06-11-2019

14:30

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

07-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

02-12-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

03-12-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

03-12-2019

14:30

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση