Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

21-03-2019 - Joint PETI and ENVI Public Hearing on Climate Change Denial

PETI ENVI 25-03-2019 - 11:09
Climate choice concept as a person standing at a cross road between an unhealthy scene with polluted dirty air contrasted with a green healthy horizon of plants and clean air for global ecology

On 21 March 2019, the PETI and ENVI Committees will hold a joint Public Hearing on “Climate Change Denial.” The aim of the hearing is to explore the topic of climate change denial under different perspectives and to examine the communication techniques used in politics or by private companies and other actors in society to mislead the public on the negative impact of certain industrial activities or policies on the climate. (Διαβάστε τη συνέχεια)

07-02-2019 - 07-02-2019- EU action towards achieving the 2030 Agenda for SDGs”

DEVE ENVI 04-04-2019 - 16:30
Sustainable Development Goals represented by 17 graphics forming a globe from the UN official site

On Thursday morning, 7 February, the Committees on Development and on Environment, Public Health and Food Safety held a joint hearing with high-level guests to discuss strategic action and better monitoring to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). (Διαβάστε τη συνέχεια)

29-01-2019 - Strategy for long-term EU greenhouse gas emissions reduction

ENVI 28-01-2019 - 15:16
Half Earth Image furnished by Nasa protected by a hand preventing CO2 gas emissions, nuclear waste, oil waste, deforestation, global warming represented by hand drawn symbols

Parties to the Paris Agreement are invited to communicate, by 2020, their mid-century, long-term low GHG emission development strategies. The Energy Governance Union Regulation also provides that the Commission adopts a proposal for a Union long-term strategy for greenhouse gas emissions reduction in accordance with the Paris Agreement which includes a scenario on achieving net zero greenhouse gas emissions within the Union by 2050 and negative emissions thereafter. (Διαβάστε τη συνέχεια)

04-06-2018 - Labelling of Origin for Agricultural and Food Products

AGRI ENVI 06-11-2018 - 15:10
Woman doing grocery shopping at the supermarket and reading food labels

The Committee on Agriculture and Rural Development (AGRI) in association with the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) organised a public hearing entitled "Labelling of Origin for Agricultural and Food Products”. (Διαβάστε τη συνέχεια)

17-05-2018 - Use of New Breeding Techniques

AGRI ENVI 06-11-2018 - 14:56
Experiment Veal Cultivated Field

A hearing on New Breeding Techniques (NBTs) was organised in association with the ENVI committee. It is widely accepted that new crop varieties need to be developed to meet challenges such as climate change and the spread of plant diseases and an increasing number of plant breeding companies are already actively using NBTs. However some legal uncertainties have persisted in this field. (Διαβάστε τη συνέχεια)

24-04-2018 - Joint hearing on ‘The EU budget and Paris Climate Agreement’

BUDG ENVI 25-04-2018 - 14:41
Euro coins, Earth

On Tuesday 24 April 2018, the Committee on Budget (BUDG) and the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) of the European Parliament are organising a Public Hearing entitled ‘The EU budget and the Paris Climate Agreement’. The objective of the hearing is to assess the compatibility of the current and future EU budgets with the Paris climate agreement. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-03-2018 - Hearing: Impact of endocrine disruptors on public health

PETI ENVI 26-03-2018 - 13:53
images of endocrine glands

On 22 March, PETI and ENVI held a joint public hearing on the impact of endocrine disrupting chemicals (EDCs) on public health and the environment, due to the high number of petitions received on the topic. Members listened to experts from EU and national regulatory agencies, academia, and civil society. The hearing consisted of two panels, focusing on the specificities of the EU regulatory approval process for EDCs, and whether it could be conceived differently in the future. (Διαβάστε τη συνέχεια)

04-12-2017 - The EU Forest Strategy - Joint AGRI, ENVI and ITRE Public Hearing

AGRI ENVI ITRE 28-05-2018 - 11:32
Wooden Logs with Forest on Background / Trunks of trees cut and stacked in the foreground, green forest in the background with sun rays

The public hearing aimed to provide input to the review to be carried out by 2018 to assess progress in the implementation of the EU Forest Strategy. This joint hearing also provided a platform for annual structural dialogue between the Parliament and the Commission on the implementation of the new EU Forest strategy. (Διαβάστε τη συνέχεια)

28-11-2017 - Brexit impact on the environment, public health and food safety

ENVI 04-12-2017 - 14:55
the two halves of a cracked eggshell, one patterned with the flag of the European Union and the other one patterned with the flag of the United Kingdom

The aim of the public hearing is to assess and discuss the possible impact of the UK’s withdrawal from the EU on the environment, public health and food safety. The hearing is also an opportunity to demonstrate what the EU does to the benefit of its Member States. (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-10-2017 - The Monsanto papers and glyphosate

ENVI AGRI 12-10-2017 - 12:04
Structural model of glyphosate molecule on a blackboard.

On 11 October, a joint ENVI/AGRI public hearing was held on "The Monsanto papers and glyphosate”. Glyphosate is a widely used, but highly controversial plant protection product and the active substance in Monsanto's weed killer Roundup. EFSA and ECHA concluded that glyphosate is safe, while the International Agency for Research on Cancer classified it as “probably carcinogenic to humans”. (Διαβάστε τη συνέχεια)