Εργαστήρια


Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβαίνουν σε ανταλλαγές απόψεων μαζί τους για ζητήματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

22-03-2019 - The Importance of Evaluation of outcomes in Healthcare and Hospital Experiences

ENVI 19-03-2019 - 12:19
people discussing with doctors

Policy Hubs are fora for dialogue and debate among experts within the European Parliament and other institutions, as well as the wider academic community. The discussions focus on topical issues on the agenda of Parliament's political bodies. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-02-2019 - ROBOTS IN HEALTHCARE: A SOLUTION OR A PROBLEM?

ENVI 20-02-2019 - 10:33
robot hand holding a heart

The workshop will have to provide a balanced review of status and prospects of applying robotic (and AI) based technologies in healthcare. AI and robotics are part of a larger enterprise that concerns digitalization of healthcare that is going on for a while (e.g. eHealth). Digitalisation will necessarily interconnect with both AI and robotic technologies. Ethical and legal considerations concerning only AI and robotics will also be considered. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-11-2018 - Brain, New Approach to Brain Diseases

ENVI 27-11-2018 - 11:05
Illustration depicting a neuron

The purpose of the workshop is to highlight current and new approaches to the treatment of brain diseases, including diagnosis and rehabilitation. The panel of expert speakers will address both clinical and policy issues through an exploration of the following topics: neurological disorders, dementia, stroke, framework conditions for tackling brain diseases in Europe: The importance and scope for dialogue and co-operation between scientists, industry and society will also be explored. (Διαβάστε τη συνέχεια)

09-10-2018 - Cardiovascular Diseases and Lifestyle

ENVI 18-10-2018 - 12:11
Illustrations depicting a healthy lifestyle

The workshop aimed to highlight the relationship between cardiovascular diseases and a number of lifestyle choices. The workshop was divided into two parts: the first part covered the most up-to-date scientific, medical and socio-economic research assessing the effects of lifestyle choices on CVDs. The second part provided an outline of the EU’s current policy and advocacy programme and activities landscape. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-06-2018 - Digitalisation and Big Data: Implications for the health sector

ENVI 21-06-2018 - 11:47
Workshop big data

The digitalisation of medicine allows the comparison of disease progression or treatment responses from patients worldwide. However, digitalisation is going on in each sector of the economy and it has been put at the core of the EU activities, particularly through the Digital Single Market Strategy (DSM) (COM (2015) 192 final), which is one of European Commission’s 10 priorities. (Διαβάστε τη συνέχεια)

15-05-2018 - Sustainability of Health Systems

ENVI 06-07-2018 - 13:22
SUSTAINABILITY OF HEALTH SYSTEMS

Health systems contribute to preserving and restoring good health of the EU population. They also enable people to live independently through the provision of social care services. The health care sector also plays an important role in the overall economy: it accounts for 8% of the total European workforce and for 8.5% of GDP in the European Union. The sector contributes to economic prosperity through improving labour market participation and productivity . (Διαβάστε τη συνέχεια)

27-03-2018 - Post 2020 CO2 emission targets for cars and vans: the right level of ambition?

ENVI 28-03-2018 - 12:23
Workshop Co2 Cars

The aim of the workshop is to feed into the debate and help prepare the EP position on the Commission proposal on post 2020 CO2 emission targets for cars and vans (COM (2017) 676) . It will try to answer among other the following questions: (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-02-2018 - Climate Diplomacy

ENVI 21-02-2018 - 10:26
shutterstock_147729638.jpg

The workshop aims to inform the Members of the AFET and ENVI Committees and all participants about the state of play on climate diplomacy. The workshop will provide insights from experts and give the opportunity to reflect on the role the EU wants to play on climate diplomacy. The workshop is hosted by MEPs Jo LEINEN and Arne LIETZ, co-rapporteurs of the EP own initiative report on climate diplomacy. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-11-2017 - Limits and Potential of the Public Health Programme

ENVI 21-02-2018 - 14:53
Workshop Public Health

The third EU Health Programme (2014-2020) is relatively minor in terms of magnitude, but it has a significant impact on the work done by public health practitioners across the EU. It achieves certain, albeit modest, global resonance that is important for its recognition. The programme is instrumental in creating and maintaining a strong professional public health community at European level that finds it natural to exchange knowledge and experience. (Διαβάστε τη συνέχεια)

16-10-2017 - Complementary and alternative therapies for patients today and tomorrow

ENVI 21-12-2017 - 15:48
Complementary and alternative therapies for patients today and tomorrow

Complementary and alternative therapies do constitute a part of complementary and alternative medicine (CAM). CAM is now used by every other citizen of the European Union (EU) because more people are seeking natural and gentler treatments, increasingly supporting integration of CAM within existing healthcare systems. This increased demand seems to create a favorable position for CAM within this area. However, CAM practice and its application is different across the continent. (Διαβάστε τη συνέχεια)