Τελευταία νέα

12-01-2015 - 11:50
Latest News

The next Committee meeting will be held on Monday 13 (15.00 - 18.30) and Tuesday 14 April (09.00-12.30 - 15.00 - 18.30) in Brussels.
Μη χάσετε:

Reduction of national emission of certain atmospheric pollutants (J. Girling -ECR/UK)

01-04-2015 - 09:17
Air qulaity hearing

On 13 April, the ENVI Committee will consider the draft report "Reduction of national emission of certain atmospheric pollutants and its amending directive" which aims at bringing down the emission levels to the 2030 limits following a linear reduction trajectory.

Interparliamentary Committee Meeting (ICM): From COP 21 Paris to 2050

27-03-2015 - 13:09
Low carbon

On 30 March, the ENVI Committee held an ICM on "From COP 21 Paris to 2050: a roadmap towards an innovative low-carbon,resource-efficient Europe" bringing together ENVI Committee's MEPs and Members of the competent committees of the National Parliaments of the Member States.

Exchange of views (EoV) with Mr Jyrki Katainen

27-03-2015 - 12:40
Jyrki Katainen

On 31 March, the ENVI Committee held an EoV with Jyrki Katainen Vice-President of the European Commission in charge of Jobs, Growth, Investment and Competitiveness, on the 2015 Commission Work Programme and the priorities for 2016, in the context of the structured dialogue.

Kyoto Protocol to the UN Framework Convention on Climate Change

27-03-2015 - 12:36
MEPs refuse to adopt key report on Europe's Emissions Trading System, prompting accusations that they're hindering efforts to deal with climate change.

On 31 March, the ENVI Committee considered the draft reports on the "Conclusion of the Doha Amendment to the Kyoto Protocol to the UN Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder (Elisabetta Gardini - PPE/IT) as well as the "Agreement concerning Iceland's participation in the second commitment period of the Kyoto Protocol" (Giovanni La Via - EPP/IT).

Presentation on SOER 2015 by Prof. Hans Bruyninckx (Executive Director EEA)

27-03-2015 - 12:33
Environment

On 31 March, the ENVI Committee invited the Executive Director of the European Environment Agency, Prof.Hans Bruyninckx, to present its flagship report "The European environment state and outlook 2015" (SOER 2015).

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

31-03-2015 - 15:09
ENVI Συνεδρίαση
31-03-2015 - 10:48
ENVI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Giovanni La Via - Chairman of ENVI Committee

Available soon

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

  • You can contact the Secretariat of Committee on the Environment, Public Health and Food Safety either by email at the following address:

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι