Μέλη

Pascal CANFIN
 
Bas EICKHOUT
 • Bas EICKHOUT Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Κάτω Χώρες
 
Seb DANCE
 • Seb DANCE Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 
Cristian-Silviu BUŞOI
 • Cristian-Silviu BUŞOI Αντιπρόεδρος
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ρουμανία
 
Anja HAZEKAMP
 • Anja HAZEKAMP Αντιπρόεδρος
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Κάτω Χώρες
 
Bartosz ARŁUKOWICZ
 • Bartosz ARŁUKOWICZ Μέλος
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Πολωνία
 
Margrete AUKEN
 • Margrete AUKEN Μέλος
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Δανία
 
Simona BALDASSARRE
 • Simona BALDASSARRE Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Ιταλία
 
Marek Paweł BALT
 • Marek Paweł BALT Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Πολωνία
 
Aurelia BEIGNEUX
 • Aurelia BEIGNEUX Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Γαλλία