Μέλη

Inés AYALA SENDER
 • Inés AYALA SENDER Αναπληρώτρια
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ισπανία
 
Guillaume BALAS
 • Guillaume BALAS Αναπληρωτής
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Γαλλία
 
Николай БАРЕКОВ
 • Nikolay BAREKOV Αναπληρωτής
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Βουλγαρία
 
Monika BEŇOVÁ
 • Monika BEŇOVÁ Αναπληρώτρια
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Σλοβακία
 
Renata BRIANO
 • Renata BRIANO Αναπληρώτρια
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιταλία
 
Cristian-Silviu BUŞOI
 • Cristian-Silviu BUŞOI Αναπληρωτής
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ρουμανία
 
Nicola CAPUTO
 • Nicola CAPUTO Αναπληρωτής
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιταλία
 
Caterina CHINNICI
 • Caterina CHINNICI Αναπληρώτρια
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιταλία
 
Michel DANTIN
 • Michel DANTIN Αναπληρωτής
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γαλλία
 
Albert DESS
 • Albert DESS Αναπληρωτής
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γερμανία