Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

The UN Sustainable Development Goals Summit and the Climate Action Summit, New York, 23-25 September 2019
12-09-2019 Briefing

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Εν συντομία

Υπηρεσίες που παρέχουν τα θεματικά τμήματα (Η ENVI στο προσκήνιο)
14-06-2019 Briefing

The importance of evaluation of outcomes in healthcare and hospital experiences
14-06-2019 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Εν συντομία

Study in focus: Sampling points for air quality
02-04-2019 Εν συντομία

What if a simple DNA test could predict your future?
22-03-2019 Εν συντομία

Sampling points for air quality - Representativeness and comparability of measurement in accordance with Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe
18-03-2019 Μελέτη

Robots in healthcare: a solution or a problem?
15-03-2019 Λεπτομερής ανάλυση

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050
05-02-2019 Briefing