Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Εν συντομία

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Εν συντομία

Study in focus: Sampling points for air quality
02-04-2019 Εν συντομία

What if a simple DNA test could predict your future?
22-03-2019 Εν συντομία

Sampling points for air quality - Representativeness and comparability of measurement in accordance with Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe
18-03-2019 Μελέτη

Robots in healthcare: a solution or a problem?
15-03-2019 Λεπτομερής ανάλυση

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050
05-02-2019 Briefing

Brain: New approach to brain diseases
15-01-2019 Λεπτομερής ανάλυση

Cardiovascular Diseases and Lifestyle
15-01-2019 Λεπτομερής ανάλυση

Study in focus: International Climate Negotiations
05-11-2018 Εν συντομία