Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

29-06-2017 - Joint public REGI-COTER hearing on implementation of the Urban Agenda

REGI 06-06-2017 - 17:53
Poster for a Joint REGI-COTER Public Hearing on Implementation of the Urban Agenda for the EU

Joint public REGI-COTER hearing on implementation of the Urban Agenda for the EU - State of Play: 29 June 2017 - 9:00 to 12:30 (Διαβάστε τη συνέχεια)

26-06-2017 - Gender equality in the media sector in the EU

FEMM 23-06-2017 - 09:48
media sector

The hearing will feed into the own-initiative report which is forthcoming later on in the year. The rapporteur is Ms Michaela Šojdrová (EPP, Czech Republic). (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-06-2017 - Joint Hearing EMPL/FEMM Work-Life balance

FEMM EMPL 23-06-2017 - 11:47
Work-Life Balance

On 22 June EMPL and FEMM held a joint hearing on 'Improving the work-life balance for formal and informal carers'. Four experts shared their views and experience and presented information on this topic: Stecy Yghemonos (Eurocarers), Chris Botterman (Geopa-Copa), Irena Kotowska (Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics) and Paola Panzeri (COFACE). Their presentations were followed by an exchange of views with Members. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-06-2017 - Restoring citizens' confidence and trust in the European Project

PETI 20-06-2017 - 18:27
Poster public hearing restoring citizens trust

The Committee will hold a public hearing on the subject of restoring citizens’ trust in the European Project. Members will hear from the European Ombudsman, Ms. Emily O'Reilly, and a range of experts, including representatives from the European Commission, NGOs (ECAS, ECI Campaign, Transparency International), academia (Universidad Complutense de Madrid), youth organisations (European Youth Forum), public policy think tanks (CEPS), and the media (European Broadcasting Union). (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-06-2017 - "Financial Intelligence Units (FIUs) – Ins and Outs, and the Russian Laundromat case"

PANA 22-06-2017 - 10:53
PANA Hearing on Financial Intelligence Units (FIUs): "ins and outs" and the Russian "Laundromat" case - Panama Papers Committee - European Parliament -21 June 2017

On 21 June, the PANA committee will hold a hearing on "Financial Intelligence Units (FIUs) – Ins and Outs, and the Russian Laundromat case". Speakers will include representatives from different European Financial Intelligence Units, as well as from the journalists consortium "Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)", which broke the story of the Laundromat case in 2014. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-06-2017 - Consumption of fish in Europe: new forms of food education

PECH 15-06-2017 - 12:05
Poster for Public Hearing on Consumption of fish in Europe. Fish on a chopping board with vegetables

On 21 June PECH Committee is organising a public hearing on the "Consumption of fish in Europe". PECH Members will listen to different presentations from various experts on the subject and will have the opportunity to ask questions. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-06-2017 - Is EU investment moving research, innovation and business forward?

CONT 15-06-2017 - 10:40
Hearing poster

On 21.06.17 the CONT Committee will hold a hearing on “Is EU investment moving research, innovation and business forward? Mid-term (cost-effectiveness) assessment of Horizon 2020". The objective is to highlight achievements, identify weaknesses and propose improvements with the view to enhancing the cost-effectiveness of EU budget investments. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-06-2017 - European Services e-card

IMCO 20-06-2017 - 15:11
poster of the hearing on European Services e-card

The hearing will be organised in 2 panel discussions with invited experts. The first panel of experts will exchange views on "Tackling administrative and regulatory barriers in the Services market" with a focus on whether there is a case for the Services e-card, whether COM proposal is the appropriate measure to tackle persisting problems, and whether it will lower the existing barriers. The second panel will provide a more detailed and critical look on the Services e-card proposal. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-06-2017 - The EU-wide protection of whistleblowers

PANA JURI 22-06-2017 - 10:52
PANA/JURI Joint hearing on "The EU-wide protection of whistleblowers" of 21 June 2017

On 21 June, starting 9.00, the Members of the JURI and PANA Committees will hold a hearing with experts on protection for whistle-blowers. Whistle-blowers are crucial for the functioning of the EU and the European project, not least show by the Panama Papers and the political reactions that followed. The Parliament is in the process of drafting an own initiative report on an EU wide protection for whistle-blowers. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-06-2017 - Joint hearing on Human Rights and Development

DROI DEVE 15-06-2017 - 15:12
DROI

DROI and DEVE will hold a joint hearing on 'Human Rights and Development'. Respect for human rights and sustainable development policy are two sides of the same coin. Guest speakers will therefore address the question of a human rights-based approach to development, its implications for policy areas, also focusing on the case of indigenous peoples, and the state of play of the UN Declaration on the Right to Development. (Διαβάστε τη συνέχεια)