Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

23-03-2017 - Hearing on the Unitary Patent: state of play

JURI 20-03-2017 - 20:50

On 23 March, Members of the Legal Affairs Committee will have a presentation by the President of the European Patent Office and by a representative of the Commission on the latest state of play on the Unitary Patent. A discussion will follow with Bernhard Rapkay, former Member of the European Parliament and rapporteur for the unitary patent. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-03-2017 - Hearing on Statute for social and solidarity-based enterprises

JURI EMPL 15-03-2017 - 16:03
timing of the hearing, logo of the Parliament in the upper right corner; title of the hearing below this; below the title are the documents and glasses and names of the chairs and rapporteurs

On 22 March, the JURI and EMPL Committees will organise a hearing on a "Statute for social and solidarity-based enterprises", from 17.00 to 18.30. The purpose of this hearing is to provide an overview of the current state of the legislation on social and solidarity-based enterprises in Europe and to provide information of how the proliferation of this kind of enterprises could boost employment, improve community welfare and advance economic growth. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-03-2017 - The East and South China Sea Tensions - Implications for Global Security

SEDE AFET 15-03-2017 - 09:51
Poster AFET/SEDE Public Hearing The East and South China Sea Tensions - photo of sea with boats

The East and South China Sea is a strategic maritime link and a major trade route with rich fishing grounds and oil and gas reserves. Mounting conflicts between neighbouring countries (in particular China, the Philippines and Vietnam) have resulted in growing security tension and militarisation of the region. The hearing will therefore address security implications of the territorial disputes for global and European security, and the role the EU could play in easing tensions in the region. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-03-2017 - Hearing on 'A European Strategy for Low-Emission Mobility'

TRAN 22-03-2017 - 13:05
TRAN hearing on a European Strategy for low emission mobility

The TRAN Committee will hold a hearing on ways in which Europe seeks to lower its environmental impact through low emission mobility. The hearing will consist of two panels, the first providing an academic overview on the subject and the second a joint discussion with industry experts on road, rail, air, inland waterways and maritime transport. The hearing will take place on Wednesday 22 March from 15:00-17:00 in József Antall 4Q1 and will be webstreamed. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-03-2017 - Workshop: Towards an EU common position on the use of armed drones

DROI 14-03-2017 - 16:59
DROI

The Policy Department of the Directorate General for External Policies is organising a workshop for the Subcommittee on Human Rights (DROI) (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-03-2017 - Clean energy for all Europeans

ITRE 13-03-2017 - 18:30
ITRE public hearing-Clean energy for all Europeans

On 22 March 2017 ITRE will hold a public hearing on ‘Clean Energy for All Europeans.’ The hearing follows the publication of a European Commission legislative package of the same name. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-03-2017 - Management of Fishing activities in Natura 2000 areas

PECH 08-03-2017 - 11:19
fishing boat and fish being caught with sunset backdrop hearing fisheries committee

The Committee on Fisheries of the European Parliament is organising a public hearing on the "Management of fishing activities in Natura 2000 areas (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-03-2017 - Hearing on Copyright reform: the new mandatory exceptions

JURI 20-03-2017 - 20:39
logo of the Parliament in the upper right corner; the title and timing of the hearing; below the copyright signs in different colours, three of them are crossed out

On 22 March 2017, from 11.30 to 12.30, the Committee on Legal Affairs will hold a second public hearing on the legislative proposal on copyright, focusing on mandatory exceptions. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-03-2017 - Public hearing orecovery and the resolution of central counterparties

ECON 20-03-2017 - 11:55
poster

The ECON Committee is organising on 22nd March a public hearing on the Commission proposal of November 2016 on the recovery and the resolution of central counterparties (CCPs). The hearing will be made of two panels, first authorities and then stakeholders (one CCP, one clearing member and one client of clearing member being represented). Presentations will be followed by Q&A sessions with MEPs. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-03-2017 - European Electronic Communications Code

IMCO 21-03-2017 - 12:24
poster for the public hearing on European Electronic Communications Code - boosting consumer confidence, connectivity and innovation?

On 21 March, IMCO will hold a public hearing on the proposed directive establishing a European Electronic Communications Code (ITRE lead Committeee, IMCO associated Committee with Dita Charanzova, ALDE, as rapporteur). The hearing will focus on the main areas under IMCO competence and will be divided into two Panels: one focusing on new approaches to Universal Service Obligation, and the other one on end-user rights in the electronic communications sector. (Διαβάστε τη συνέχεια)