Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

08-12-2016 - Hearinng on the Fundamental Rights Implications on Big Data

LIBE 02-12-2016 - 13:24
Hearing on Big Data

On 8 December 2016 the LIBE Committee organises a hearing on the Fundamental Rights Implications on Big Data: privacy, data protection, non-discrimination, security and law-enforcement in the framework of the own-initiative report by the LIBE Committee on this topic (rapporteur Ms Ana GOMES (S&D)). It aims to address the implications of big data on fundamental rights, both as regards the use of big data for commercial activities or for public administration or law enforcement purposes. (Διαβάστε τη συνέχεια)

05-12-2016 - Hearing on Greek labour market reform

EMPL 02-12-2016 - 12:39
The flag of Greece

On 5 December Mr Pedro Martins, Professor from the London School of Business and Management in London will take part at the hearing as a member of the "Expert Group for the review of the Greek labour market institutions" to present their recommendations adopted on 27 September 2016. (Διαβάστε τη συνέχεια)

01-12-2016 - Hearing of the Joint Research Centre (JRC)

EMIS 30-11-2016 - 18:07

EMIS Committee will hear once more the representatives of the Joint Research Center (JRC). (Διαβάστε τη συνέχεια)

29-11-2016 - Good governance and the implementation of SDG 16

DEVE 01-12-2016 - 11:13
Good governance

On Tuesday, 29 November, the Committee on Development held a public hearing to explore how EU development cooperation and policies can contribute to attaining Sustainable Development Goal 16 (peace, justice, rule of law, inclusive and accountable institutions). (Διαβάστε τη συνέχεια)

29-11-2016 - What Future for EU-Research Policy: Taking Stock and looking ahead

ITRE 01-12-2016 - 12:06
ITRE public hearing

The Hearing takes place in the frame of the work of the ITRE Committee on the Horizon 2020 implementation report. The report will represent the European Parliament's position on the Horizon 2020 interim evaluation which the Commission plans to publish in October 2017. (Διαβάστε τη συνέχεια)

29-11-2016 - Hearing on the Implementation of the Biotech Directive

JURI 30-11-2016 - 16:34
laboratory instruments, light bulbs, growing plants, DNA, molecules on a white background

On 29 November 2016, the Committee on Legal Affairs will hold a public hearing on intellectual property law and the implementation of the Biotech Directive with the participation of the Committee on Agricultural and Rural Development. The hearing will concentrate on the current developments in the area of biotechnology and intellectual property law, with a particular focus on patenting products resulting from essential biological processes. (Διαβάστε τη συνέχεια)

29-11-2016 - Hearing on "Preventing and countering radicalisation and violent extremism"

LIBE 29-11-2016 - 11:38
Preventing and Countering Radicalisation and Violent Extremism

Preventing and countering radicalisation and violent extremism is a vital element in the fight against terrorism. This Hearing will take stock of the progress made in this area since Parliament's resolution on this topic last year and will look ahead on future challenges. (Διαβάστε τη συνέχεια)

29-11-2016 - Hearing " FinTech: the influence of technology on the future of the financial sector"

ECON 24-11-2016 - 14:25
Poster ECON hearing on FinTech

Confirmed speakers include : Claire CALMEJANE (Lloyds), Marcus LAUBE (Crossinx, speaking on behalf of European FinTech Alliance), Tanya KJAER (Klarna), Richard NASH (Paypal), Steven MAIJOOR (ESMA), Greg VAN ELSEN (BEUC), Jesse McWATERS (World Economic Forum (via videoconference)). (Διαβάστε τη συνέχεια)

29-11-2016 - Hearing on Copyright reform

JURI 30-11-2016 - 11:10
a person sitting in front of the computer screen, uploading files

On 29 November 2016, the Committee on Legal Affairs will hold a public hearing on Copyright reform. The aim of this hearing is to examine, after the Commission has published its copyright reform, the copyright directive proposal and especially the question of the so-called "value gap" in the context of the use of protected content by online services. (Διαβάστε τη συνέχεια)