Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

12-07-2018 - Impact and state of implementation of the Late Payment Directive in the Member States

IMCO 13-07-2018 - 08:20
Close up on a file tab with the word invoice and a note where it is handwritten unpaid with blur effect.

On 12 July IMCO held a public hearing on the implementation of the Late Payment Directive. The first panel examined business-to-business (B2B) transactions, featuring speakers representing business associations. The second panel focused on public authorities-to-businesses transactions (P2B), with speakers concentrating on problems reported on the ground and on measures that could be employed by public administrations to tackle this issue. (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-07-2018 - The Security of Critical Infrastructures and Public Spaces

TERR 20-07-2018 - 12:26
TERR Public hearing: The Security of Critical Infrastructures and Public Spaces

The Public Hearing of 12 July 2018 focused on the security of critical infrastructures and public spaces. (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-07-2018 - Performance and visibility of EU funded projects in Western Balkan countries

CONT 23-07-2018 - 10:49
Balkans

On Wednesday 11 July 2018, the Budgetary Control Committee will hold a public hearing on "performance and visibility of EU funded projects in the EU's Neighbourhood Policy with a special focus on the cross-border cooperation between Western Balkan countries". (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-07-2018 - New European Agenda for Culture

CULT 23-07-2018 - 16:56
PH 11-07-18

The CULT Committee held a public hearing on the New European Agenda for Culture. (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-07-2018 - Better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules

IMCO 13-07-2018 - 08:16
Consumer Rights Protection Regulation Concept

On 11 July IMCO held a public hearing on the post-REFIT proposal on the revision of consumer law. Members, and experts discussed on better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules. The hearing also provided input for an IMCO implementation report on the same topic, to be elaborated later this year. (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-07-2018 - Joint hearing on Cocoa and Coffee - davastating rainforest and driving child labour

DROI DEVE 03-07-2018 - 11:17

The Subcommittee on Human Rights, together with the Committee on Development, will hold a hearing on "Cocoa and Coffee – devastating rainforest and driving child labour : the role of EU consumption, and how the EU could help" This hearing will outline the impact of coffee and cocoa production on deforestation and child labour, and will aim to propose concrete ways on how the EU could act. (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-07-2018 - Hearing on "Rule of law and Safety of Journalists"

LIBE 10-07-2018 - 10:30
LIBE Hearing on the Rule of Law and Safety of Journalists

A hearing on "Rule of law and Safety of Journalists" is organised on 11 July 2018 at the initiative of the LIBE Working group with a general mandate to monitor the situation as regards Rule of Law and Fight against Corruption within the EU and address specific situations, in particular Malta and Slovakia, chaired by Ms Sophie in ‘t Veld. (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-07-2018 - Hearing on the Visa Code and Humanitarian Visas

LIBE 16-07-2018 - 15:25
LIBE hearing on Visa Code and Humanitarian Visas

On Tuesday, 10 July 2018 from 15:30 to 18:30, LIBE Committee will hold a hearing on the Visa Code and Humanitarian Visas, in order to gather the input of experts and stakeholders for its further works. (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-07-2018 - Public hearing: Airline distribution channel discrimination

TRAN 11-07-2018 - 09:18
Keyboard booking

The TRAN Committee conducted a public hearing on the issue of "Airline distribution channel discrimination". Along with representatives of airlines, global distribution systems and digital applications, travel agents and passengers, the Committee wished to better understand the current situation and the future developments of this industry, so essential to the air transport sector. (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-07-2018 - Hearing on EU Administrative Law

JURI 11-07-2018 - 16:25
the title and timing of the hearing and on the right a picture with buildings blocks where each of them displays a key word

The Committee on Legal Affairs held a public hearing on ‘EU Administrative Law: towards an open, efficient and independent European Union administration’ in Brussels, on 10 July 2018, from 15.00-17.00. (Διαβάστε τη συνέχεια)