Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

06-12-2018 - EU-Japan relations

AFET 27-11-2018 - 16:17
EU-Japan relations - Koi fish side by side

On 17 July 2018 in the EU-Japan Summit in Tokyo the political framework agreement ‘EU-Japan Strategic Partnership Agreement (SPA)’ and the free trade agreement ‘EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA)’ were signed. The hearing will take stock of this bilateral strategic partnership and comes just after the Foreign Affairs Committee (AFET) vote on SPA Consent and Resolution on 21 November. The agreement will be debated and voted in the December plenary. (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-12-2018 - Russian influence in South-East Europe

SEDE 04-12-2018 - 15:03
Public Hearing - Russian influence in South-East Europe

SEDE organised a public hearing on 'Russian influence in South-East Europe' on Monday 3r December, from 17.00 to 18.30, with external experts (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-12-2018 - Hearing on the role of digitalisation in the promotion / protection of human rights

DROI 29-11-2018 - 18:13
DROI

On Monday 3 December the Subcommittee on Human Rights will hold a hearing on the role of digitalisation in the promotion / protection of human rights and human rights defenders. The discussion will focus on both new threats and new opportunities that digitalisation, big data, artificial intelligence and cyber security represent. (Διαβάστε τη συνέχεια)

27-11-2018 - Public hearing on "Alleged aggressive tax planning schemes within the EU"

TAX3 21-11-2018 - 16:18
TAX3 public hearing on “Aggressive tax planning schemes within the European Union” on 27 November 2018

Further to the hearing with multinational corporations held on 21 June 2018 at which McDonald’s and Nike Inc. participated, the TAX3 Committee decided to hold a second hearing on 27 November with the Kering Group, Google and Facebook. (Διαβάστε τη συνέχεια)

27-11-2018 - Hearing on e-Evidence

LIBE 21-11-2018 - 18:26
evidence

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) of the European Parliament is organising a public hearing to be held in Brussels on 27 November 2018 on "Electronic evidence in criminal matters". (Διαβάστε τη συνέχεια)

26-11-2018 - Cum-Ex scandal: financial crime and the loopholes in the current legal framework

TAX3 ECON 26-11-2018 - 10:52
Public hearing on “Cum Ex scandal: financial crime and the loopholes in the current legal framework”

On Monday 26 November 2018, from 19.00 to 20.30, TAX3 together with the ECON Committee will hold a public hearing on “Cum-Ex scandal: financial crime and the loopholes in the current legal framework”. The purpose of this hearing is to examine the recent revelation of the CumEx files, which has shown that over EUR 55 billion have been defrauded through various schemes. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-11-2018 - Roaming in the Union - One year on

ITRE 26-11-2018 - 11:07
Wholesale roaming in the EU

On 22 November 2018, the ITRE Committee will hold a public hearing on roaming at the European Parliament in Brussels (JAN building, Room 4Q2). (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-11-2018 - LEADER experiences: joint AGRI-CONT Public Hearing

AGRI 26-11-2018 - 10:16
landscape-rural village-combine-harvester

On 22 November, the AGRI Committee, together with the CONT Committee held a Public Hearing on “LEADER experiences - lessons learned and effectiveness of EU funds for rural development”. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-11-2018 - CONT-AGRI Joint Public Hearing on LEADER experiences

CONT 15-11-2018 - 14:34
landscape of fields and mountains

On 22.11.2018, the Committees on Budgetary Control and on Rural Development will hold a joint public hearing on "Leader experiences - lessons learned and effectiveness of EU funds for rural development". The meeting is organised in an AGRI committee slot. (Διαβάστε τη συνέχεια)