Ακροάσεις

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

25-09-2017 - Hearing on LGBTI Rights outside the EU and implementation of EU Guidelines

DROI 27-09-2017 - 15:21
DROI

The hearing will debate the state of play of “criminalisation” in the world and how it is addressed at national and international level. It will also focus on the implementation of the EU Guidelines on LGBTI rights (2013). The hearing gathers together experts and activists from Europe and its eastern and southern neighbourhood.

Unfortunately, more than 75 countries worldwide still criminalise homosexuality with at least five using death penalty. The European Parliament remains committed to equality of treatment including for LGBTI individuals and is actively encouraging states to repeal discriminatory legislation and adopt practices that respects individual Human Rights.

Τοποθεσία : ASP 3E-2