Αποστολές


Οι επιτροπές μπορούν να αποφασίζουν τη διοργάνωση αποστολών σε ένα κράτος μέλος, σε μια χώρα εκτός της ΕΕ ή σε διεθνείς διασκέψεις. Οι αποστολές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στις επιτροπές και συγκροτούνται από έναν περιορισμένο αριθμό μελών της επιτροπής που τις διοργανώνει. Οι επιτροπές μπορούν επίσης να στέλνουν, για όχι περισσότερο από τρεις ημέρες, μια τριμελή αντιπροσωπεία στους οργανισμούς για τους οποίους είναι υπεύθυνες. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες αποστολές.

06-02-2019 - TAX3 Mission to Estonia and Denmark

TAX3 06-03-2019 - 14:20
TAX3 Mission to Estonia and Denmark - 6 to 8 February 2019

Further to a hearing held in the European Parliament on "Combatting money laundering in the EU banking system", in which representatives of Danske Bank took part, the Special Committee on Financial Crime, Tax Evasion and Tax Avoidance (TAX3) decided to send a delegation to Estonia and Denmark to study more in detail the money laundering scandal involving Danske bank in Denmark and its subsidiary in Estonia. (Διαβάστε τη συνέχεια)

17-12-2018 - Fact Finding Visit to Italy: 17 - 18 December 2018

PETI 30-04-2019 - 15:57
Valley with industrial road in Italy

The Committee on Petitions will conduct a fact-finding mission from 17-18 December 2018 to Valledora, Italy. The purpose of the mission is to investigate concerns about several quarries and landfills located between the municipalities of Alice Castello and Cavaglià (Piedmont Region, Italy). The delegation will meet with local civil and religious authorities, and consult citizens as well as scientific and legal experts before conducting a site inspection in the area concerned. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-11-2018 - TAX3 Mission to the Isle of Man

TAX3 30-01-2019 - 15:09
Mission to Isle of Man of the TAX3 Special Committee - 22 and 23 November 2018

From the 22 to the 23 of November a delegation of the Special Committee on Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance (TAX3) will conduct a mission to the Isle of Man. The aim of the visit is to discuss with both public and private stakeholders different aspects linked to the fight against money laundering, tax evasion and avoidance, notably the treatment of VAT and the policy evolution regarding ultimate beneficial ownership. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-09-2018 - Fact-finding visit to Spain: 19 - 21 September 2018

PETI 09-04-2019 - 17:27
Wooden pathway in beautiful landscape in Donana Natural Park and nature reserve. Palace of Acebron in Huelva, Andalusia Spain

The Petitions Committee conducted a fact-finding mission to Donana, Spain from 19-21 September 2018. The objective of the mission is to investigate the concerns raised in a series of petitions submitted to the Committee on the environmental situation and possible degradation of the national park in Donana and the surroundings area. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-09-2018 - PEST mission to Dijon and Lyon

PEST 24-10-2018 - 11:39
A yellow wheat field with a sunrise in the background

Members of the PEST Committee visited the Domaine d’Époisses (Bretenière) - National Institute for Agricultural Research (INRA) in Dijon and the International Agency for Research on Cancer (IARC) in Lyon from 19 to 20 September 2018. (Διαβάστε τη συνέχεια)

18-09-2018 - INTA mission to Japan

INTA 14-01-2019 - 16:03
Image of overlapping EU and Japan flags

Members of INTA Committee, led by the Chair, Mr Bernd Lange, travelled to Japan for talks with the government, Parliamentarians and stakeholders. Discussions during the mission prepared the ground for a vote in committee and later in plenary where the European Parliament will have the final say on this comprehensive agreement. (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-09-2018 - INTA mission to Western Sahara

INTA 14-01-2019 - 15:55

INTA Committee fact finding delegation travelled to Western Sahara on 3-4 September to find out whether an extension of preferential trade tariffs to the territory, as proposed by the Commission and the Council, would benefit and enjoy the support of the population living in the territory. (Διαβάστε τη συνέχεια)

30-08-2018 - TAX3 Mission to Riga (Latvia)

TAX3 23-10-2018 - 17:37
Latvian flag

Next 30 and 31 August, a delegation of the Special Committee on Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance (TAX3) will conduct a mission to Latvia. The visit aims at discussing with both political counterparts and experts the circumstances of the voluntary liquidation of ABLV Bank, which was the third largest bank of Latvia. (Διαβάστε τη συνέχεια)

16-07-2018 - TAX3 Committee Delegation to Washington D.C.

TAX3 23-10-2018 - 17:36
PANA Study on EU-US trade and investment relations: Effects on tax evasion, money laundering and tax transparency, EPRS

From 16 to 18 July, a delegation of the Special Committee on Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance (TAX3) will conduct a mission to the United States. The purpose of the visit is to discuss with counterparts and interlocutors the state of play and future perspectives for transatlantic cooperation in the fight against financial criminality, tax evasion and tax avoidance and how to improve both tax and beneficial ownership transparency at international and OECD level. (Διαβάστε τη συνέχεια)

05-07-2018 - PEST mission to Paris et Saint-Epain

PEST 26-09-2018 - 15:52
Participants on a fruit experimentation station

From 5 - 6 July 2018 PEST Members visited the EU Minor Uses Coordination Facility (MUCF) in Paris and La Morinière Fruit Experimentation Station in Saint-Épain. The delegation was composed of Mr Eric Andrieu (S&D, Chair and Head of delegation), Mr Alojz Peterle (EPP) and Mr Bart Staes (Greens/EFA). Ms Angelique Delahaye (EPP), Ms Michèle Rivasi (Greens/EFA) and Mr Philippe Loiseau (ENF) accompanied as local Members of the European Parliament. (Διαβάστε τη συνέχεια)