Εργαστήρια


Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβαίνουν σε ανταλλαγές απόψεων μαζί τους για ζητήματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

24-07-2019 - Technical Workshop on Inter-, and Intra-inst. Cooperation in Budgetary Control

CONT 25-07-2019 - 10:50
Hand writing Workshop with blue marker on transparent wipe board.

The Committee on Budgetary Control held a workshop entitled 'Technical Workshop on Inter-, and Intra-institutional Cooperation in Budgetary Control' which aimed at explaining how the Court of Auditors (ECA) and the Commission cooperate with the European Parliament in order to assist the European Parliament in its exercise of political control with regard to the discharge on the implementation of the budget. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-05-2019 - Science, numbers and politics

CULT 27-05-2019 - 10:36
CULT workshop 20-21 May 2019

The Directorate for Structural and Cohesion Policies and the Committee on Culture and Education, in collaboration with the Heidelberg Academy of Sciences and Humanities, held a workshop with experts on the ambivalent relationship between science and politics. (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-04-2019 - Integrated Territorial Investment as an effective tool of the Cohesion Policy

CONT 10-04-2019 - 10:12
Cohesion Policy workshop in CONT committee

The Integrated Territorial Investment - ITI - is a tool introduced in 2015 in the Common Provision Regulation for use during the European Structural and Investment Funds programming period. This tool aims to make it easier to run territorial strategies that need funding from different sources. It also promotes a more local form of policymaking. (Διαβάστε τη συνέχεια)

02-04-2019 - Balanced and fairer world trade defence

INTA 03-04-2019 - 14:25
Image of scale with goods container on right hand side and the wording "import tariff"

NTA Committee in cooperation with DG EXPO Policy Department organised a Workshop entitled: "Balanced and fairer world trade defence - EU, US and WTO perspectives." (Διαβάστε τη συνέχεια)

02-04-2019 - Workshop on Conflicts of Interest

PETI 04-04-2019 - 16:26
Two businessmen keep the arrows red and green against each other, concept of conflict of interest

On 2 April 2019, the Committee on Petitions will host a workshop on Conflicts of interest in the EU institutions, organized by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. The workshop will examine the achievements reached during this parliamentary term in relation to the conflicts of interests in the EU institutions and agencies, as well integrity, accountability, transparency, code of conducts and revolving doors, while also discussing challenges for the future. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-03-2019 - The Importance of Evaluation of outcomes in Healthcare and Hospital Experiences

ENVI 19-03-2019 - 12:19
people discussing with doctors

Policy Hubs are fora for dialogue and debate among experts within the European Parliament and other institutions, as well as the wider academic community. The discussions focus on topical issues on the agenda of Parliament's political bodies. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-02-2019 - EU investment protection after the ECJ Opinion on Singapore

INTA 22-02-2019 - 09:59
Image for poster Workshop-EU investment protection

INTA Committee in cooperation with DG EXPO Policy Department organised a Workshop entitled: "EU investment protection after the ECJ Opinion on Singapore: Questions of competence and coherence". (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-02-2019 - ROBOTS IN HEALTHCARE: A SOLUTION OR A PROBLEM?

ENVI 20-02-2019 - 10:33
robot hand holding a heart

The workshop will have to provide a balanced review of status and prospects of applying robotic (and AI) based technologies in healthcare. AI and robotics are part of a larger enterprise that concerns digitalization of healthcare that is going on for a while (e.g. eHealth). Digitalisation will necessarily interconnect with both AI and robotic technologies. Ethical and legal considerations concerning only AI and robotics will also be considered. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-02-2019 - Just energy transition, opportunity for EU industries

ITRE 21-02-2019 - 11:13
Hydrogen tanks, wind turbines and solar panels under a blue and cloudy sky

Just energy transition, opportunity for EU industries. The role of hydrogen in the future. Energy transition in Germany. (Διαβάστε τη συνέχεια)

29-01-2019 - Workshop: Trade negotiations with Australia and New Zealand

INTA 22-02-2019 - 10:02
Top Story: International Trade ©AP Images/European Union-EP

INTA Committee in cooperation with DG EXPO Policy Department is organising a Workshop entitled: "Trade negotiations with Australia and New Zealand". (Διαβάστε τη συνέχεια)

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

25-07-2019 - 09:03
LIBE Συνεδρίαση
24-07-2019 - 15:06
TRAN Συνεδρίαση
24-07-2019 - 15:02
LIBE Συνεδρίαση

Επικοινωνία

  • Θεματικό Τμήμα Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας Ζωής
  • Επιτροπές: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
  • Θεματικό Τμήμα Διαρθρωτικών Πολιτικών και Συνοχής
  • Επιτροπές: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
  • Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων
  • Επιτροπές: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
  • Θεματικό Τμήμα Δημοσιονομικών Υποθέσεων
  • Επιτροπές: BUDG-CONT
  • Θεματικό Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων
  • Επιτροπές: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA