Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

12-07-2016 - Public international law and the prosecution of Daesh’s crimes against women/girls

JURI 20-06-2016 - 11:02
Poster

On 12 July 2016, the Committee on Legal Affairs and the Committee on Women’s Rights will hold a public hearing on public international law perspectives on the prosecution of Daesh’s crimes against women and girls before international jurisdictions. (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-07-2016 - Limitation periods for road traffic accidents: The state of play and the way forward

JURI 16-06-2016 - 16:51
Poster

On 12 July 2016, the Committee on Legal Affairs will hold a public hearing on limitation periods for road traffic accidents in the EU. This hearing relates to the legislative initiative report (rapporteur: Pavel Svoboda) on the same topic (2015/2087 (INL)). (Διαβάστε τη συνέχεια)

04-07-2016 - Hearing of Mr Jos Dings, Executive Director, Federation for Transport and Environment

EMIS 29-06-2016 - 19:20

The EMIS Committee at its extraordinary meeting during the Parliament's plenary session in Strasbourg will hear Mr Jos Dings, Executive Director of the European Federation for Transport and Environment. Mr Dings will give an overview of the work done and findings of the European Federation of Transport and Environment in the field of sustainable transport and environmental policy. (Διαβάστε τη συνέχεια)

30-06-2016 - The use of drones and the fight against terrorism - the impact on human rights

DROI SEDE 23-06-2016 - 16:00
Poster

The objective of this hearing, on 30 June from 9.00-11.00, is to assess whether the use of drones complies with international law including respect for human rights and international humanitarian law. Issues related to civilian casualties and impact on affected communities, the question of transparency and accountability as well as the need for meaningful compensation mechanisms will also be addressed. (Διαβάστε τη συνέχεια)

30-06-2016 - Joint hearing on Budgetary implications of the current refugee and migration crisis

BUDG AFET DEVE LIBE 29-06-2016 - 13:45
Poster

On 30 June from 9.00, BUDG committee will hold a high-level joint hearing with LIBE, AFET and DEVE committees on the budgetary implications of the refugee and migration crisis. The keynote speech will be given by Mr George Soros, founder and Chair of Open Society foundations. Other speakers include the Commission's Directors General for Budget, DEVCO and NEAR, Directors of Frontex and EASO, the UNHCR Europe Director, ECRE Secretary General and Oxfam representative. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-06-2016 - Improving European Plant Protein Supplies

AGRI 23-06-2016 - 11:40
Poster

Poster Poster

AGRI organised a hearing on "Improving European Plant protein supplies". Five experts were invited to address Members and reply to their questions: Prof. Dr. Bernhard C. Schäfer, South Westphalia University of Applied Sciences, Germany; Dr. Andrzej Gąsowski, Institute of Political Science of Cardinal Stefan Wyszynski University, Poland; Matthias Krön, Danube Soya Association, Austria; Maria Pelletier, Moulin Marion, France and David Mc Naughton, Soya UK, United Kingdom. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-06-2016 - Reasons, repercussions and remedies of economic inequalities in the EU

ECON EMPL 22-06-2016 - 15:26

The Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) and the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL) of the European Parliament organised a Public Hearing on Reasons, repercussions and remedies of economic inequalities in the EU. It took place on Tuesday 21 June 2016 from 16:30-18:30 in the Parliament's premises in Brussels. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-06-2016 - Transparency and freedom of information within the EU institutions

PETI 22-06-2016 - 09:38
Poster

A public hearing on transparency and free access to information and documents was held by the Committee on Petitions. These issues were discussed with particular focus on environmental matters. The hearing was held on 21.06.16 with the participation of academics, representatives from civil society and from the European institutions. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-06-2016 - Hearings of European Commission representatives to the TAAEG and the TCMV

EMIS 22-06-2016 - 17:41

EMIS Committee holds hearings of the European Commission representatives to the Type-Approval Authorities Expert Group (TAAEG) and the Technical Committee on Motor Vehicles (TCMV) on 21 June, 9.00 - 12.30. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-06-2016 - Hearings of German Automobile Club (ADAC) and of Emissions Analytics

EMIS 22-06-2016 - 17:37

EMIS Committee continues its work by hearing the German Automobile Club (ADAC) and Emissions Analytics on 20 June, 15.00 - 18.30. (Διαβάστε τη συνέχεια)