Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

30-05-2016 - Minorities caught between the Syrian civil war and ISIS in Iraq and Syria

DROI 24-05-2016 - 10:12
Poster

On 30 May DROI will hold a hearing on minorities caught between the Syrian civil war and ISIS in Iraq and Syria. A panel made up of experts including representatives of some of the main minorities in the region, Christian, Turkmen and Yazidi, will provide first hand observations on the general conditions in these two countries. (Διαβάστε τη συνέχεια)

25-05-2016 - New exceptional market measures limiting milk production

AGRI 26-05-2016 - 13:43
Poster

The comAGRI organised a hearing on New exceptional market measures limiting milk production. For this purpose, the Committee received Mr Hans Hoogeven, Vice-Minister of agriculture of the Netherlands, representing the Council, and Mr Joost Korte, Deputy Director General in DG AGRI, representing the European Commission. (Διαβάστε τη συνέχεια)

24-05-2016 - Protection of the financial interests of the European Union

CONT 20-05-2016 - 14:20
Poster

On 24.05.2016, the Committee on Budgetary Control will hold the hearing on Protection of the financial interests of the European Union: the role of investigative journalism, watchdog NGOs and multimedia. Co-Rapporteurs: Inés Ayala Sender (S&D) and Benedek Jávor (Greens) (Διαβάστε τη συνέχεια)

24-05-2016 - Contractual relations and consumer remedies in the digital sphere

IMCO JURI 26-05-2016 - 09:16
Poster

The IMCO and JURI committees held jointly a public hearing with experts and stakeholders on contractual relations and consumer remedies in the digital sphere. The first part of the joint hearing was focus on contracts for the supply of digital content. The second part held by the Internal Market Committee only focused on contracts for the online sales of goods. (Διαβάστε τη συνέχεια)

24-05-2016 - The European Public Prosecutor's Office (EPPO) and EUROJUST

LIBE 24-05-2016 - 11:07

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will hold on 24 May a hearing on "The European Public Prosecutor's Office (EPPO) and the European Union's Judicial cooperation Unit (EUROJUST)". (Διαβάστε τη συνέχεια)

24-05-2016 - Hearings of TNO and EEA

EMIS 12-05-2016 - 17:12

The EMIS Committee of Inquiry will continue the evidence-gathering phase of its work by holding two hearings on 24 May. Experts from the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) will be heard, in particular as regards the measurements performed by TNO to determine the real-world emission performance of road vehicles. Members will also hear experts from the European Environment Agency (EEA) about the Agency's work to gather and disseminate data on vehicle emissions. (Διαβάστε τη συνέχεια)

24-05-2016 - International digital trade in goods and services

INTA 25-05-2016 - 15:47
Poster_INTA_Hearing_Digital_Trade

INTA Members held a public hearing on the digital trade opportunities and gave a green light to the further phasing out of duties on the ITC products under an expanded Agreement on the Trade in Information Technology Products (ITA). (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-05-2016 - Hearing on The European Deposit Insurance Scheme (EDIS)

ECON 26-05-2016 - 11:42
Poster

The Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) of the European Parliament organised a Public Hearing on The European Deposit Insurance Scheme (EDIS). It took place on Monday 23 May 2016 from 16:30-18:30 in the Parliament's premises in Brussels. (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-05-2016 - The Gas Package – how to strengthen the EU's energy security

ITRE 24-05-2016 - 11:22
Poster

On 23 May 2016, ITRE is organising a public hearing entitled "The Gas Package – how to strengthen the EU's energy security". This hearing is being organised in view of the recent presentation of the "Gas Package" by the Commission, and ITRE involvement in the legislative work leading to the adoption of this package. (Διαβάστε τη συνέχεια)