Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

13-09-2018 CJ34_OJ(2018)09-24_1 PE 627.815v01-00
FEMM ECON

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 - Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

13-09-2018 FEMM_OJ(2018)09-27_1 PE 627.616v01-00
FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 - Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018

23-08-2018 FEMM_OJ(2018)09-03_1 PE 625.432v02-00
FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 - Τρίτη 10 Ιουλίου 2018

26-06-2018 FEMM_OJ(2018)07-09_1 PE 623.838v02-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/12572

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 - Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

04-06-2018 FEMM_OJ(2018)06-20_1 PE 623.601v02-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/12571

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 28 Μαίου 2018 - Δευτέρα 28 Μαίου 2018

23-05-2018 FEMM_OJ(2018)05-28_1 PE 622.079v02-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/12926

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 14 Μαίου 2018 - Τρίτη 15 Μαίου 2018

26-04-2018 FEMM_OJ(2018)05-14_1 PE 621.066v01-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/12533

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

25-04-2018 FEMM_OJ(2018)04-25_1 PE 620.829v02-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/12416

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 - Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

19-04-2018 CJ01_OJ(2018)04-26_1 PE 620.961v01-00
FEMM LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 24 Απριλίου 2018 - Τρίτη 24 Απριλίου 2018

16-04-2018 CJ07_OJ(2018)04-24_1 PE 620.929v01-00
FEMM DEVE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ07/8/12728