Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 - Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

12-09-2017 FEMM_OJ(2017)09-25_1 PE 610.638v01-00
FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 - Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017

07-08-2017 FEMM_OJ(2017)09-04_1 PE 609.473v01-00
FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 - Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

04-07-2017 CJ01_OJ(2017)07-11_1 PE 607.943v01-00
FEMM LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 - Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

04-07-2017 FEMM_OJ(2017)07-12_1 PE 607.926v01-00
FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 - Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

26-06-2017 FEMM_OJ(2017)06-26_1 PE 606.228v02-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/10205

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 - Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

13-06-2017 CJ30_OJ(2017)06-19_1 PE 606.123v01-00
FEMM INTA

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ30/8/10166

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 - Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

13-06-2017 FEMM_OJ(2017)06-20_1 PE 606.130v01-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/10202

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 - Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017

08-06-2017 FEMM_OJ(2017)06-08_1 PE 604.875v02-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/09980

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 - Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017

31-05-2017 CJ01_OJ(2017)06-08_1 PE 605.930v01-00
FEMM LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 30 Μαίου 2017 - Τρίτη 30 Μαίου 2017

16-05-2017 FEMM_OJ(2017)05-30_1 PE 604.780v01-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/09961