Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 - Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

26-06-2017 FEMM_OJ(2017)06-26_1 PE 606.228v02-00
FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 - Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

13-06-2017 CJ30_OJ(2017)06-19_1 PE 606.123v01-00
FEMM INTA

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 - Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

13-06-2017 FEMM_OJ(2017)06-20_1 PE 606.130v01-00
FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 - Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017

08-06-2017 FEMM_OJ(2017)06-08_1 PE 604.875v02-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/09980

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 - Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017

31-05-2017 CJ01_OJ(2017)06-08_1 PE 605.930v01-00
FEMM LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 30 Μαίου 2017 - Τρίτη 30 Μαίου 2017

16-05-2017 FEMM_OJ(2017)05-30_1 PE 604.780v01-00
FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 11 Μαίου 2017 - Πέμπτη 11 Μαίου 2017

09-05-2017 FEMM_OJ(2017)05-11_1 PE 604.519v01-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/09822

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 11 Μαίου 2017 - Πέμπτη 11 Μαίου 2017

05-05-2017 CJ30_OJ(2017)05-11_1 PE 604.645v01-00
FEMM INTA

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ30/8/09889

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 3 Μαίου 2017 - Πέμπτη 4 Μαίου 2017

27-04-2017 FEMM_OJ(2017)05-03_1 PE 604.517v01-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/09798

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 25 Απριλίου 2017 - Τρίτη 25 Απριλίου 2017

12-04-2017 FEMM_OJ(2017)04-25_1 PE 603.021v01-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/09748