Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday 24 January 2018 - Wednesday 24 January 2018

12-01-2018 CJ30_OJ(2018)01-24_1 PE 616.557v01-00
FEMM INTA

  DRAFT AGENDA - Wednesday 24 January 2018 - Wednesday 24 January 2018

12-01-2018 FEMM_OJ(2018)01-24_1 PE 616.556v01-00
FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 - Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017

23-11-2017 FEMM_OJ(2017)12-04_1 PE 613.626v01-00
FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 - Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

21-11-2017 CJ01_OJ(2017)11-28_1 PE 613.597v01-00
FEMM LIBE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ01/8/11572

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 - Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

21-11-2017 FEMM_OJ(2017)11-21_1 PE 613.301v02-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/11266

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 - Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

14-11-2017 CJ30_OJ(2017)11-22_1 PE 613.275v01-00
FEMM INTA

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ30/8/11246

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 - Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

20-10-2017 CJ07_OJ(2017)11-06_1 PE 612.220v01-00
FEMM DEVE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ07/8/11264

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 - Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

20-10-2017 FEMM_OJ(2017)11-06_1 PE 612.218v01-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/11262

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 - Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

16-10-2017 FEMM_OJ(2017)10-16_1 PE 610.870v03-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/11074

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 - Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

10-10-2017 FEMM_OJ(2017)10-10_1 PE 610.869v02-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/11073