Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 - Τρίτη 20 Μαρτίου 2018

13-03-2018 CJ01_OJ(2018)03-20_1 PE 619.232v01-00
FEMM LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 - Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

13-03-2018 FEMM_OJ(2018)03-27_1 PE 619.217v01-00
FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 - Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018

23-02-2018 FEMM_OJ(2018)03-08_1 PE 618.182v01-00
FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 - Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

22-02-2018 CJ01_OJ(2018)02-27_1 PE 618.181v01-00
FEMM LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018 - Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

19-02-2018 FEMM_OJ(2018)02-19_1 PE 618.068v02-00
FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 - Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

06-02-2018 CJ07_OJ(2018)02-20_1 PE 618.069v01-00
FEMM DEVE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 - Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

06-02-2018 CJ01_OJ(2018)02-20_1 PE 618.066v01-00
FEMM LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 - Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

24-01-2018 FEMM_OJ(2018)01-24_1 PE 616.556v02-00
FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 - Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

12-01-2018 CJ30_OJ(2018)01-24_1 PE 616.557v01-00
FEMM INTA

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 - Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017

23-11-2017 FEMM_OJ(2017)12-04_1 PE 613.626v01-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/11420