Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

27-09-2018 - Gender equal workplaces: best practices & use of care services - Hearing

FEMM 17-09-2018 - 12:50
Child and Adult at computer

The purpose of the hearing is to identify and share the best practices for enhancing equality between women and men in the workplace as implemented by employers (big companies) as well as to discuss the practical implications of a developed network of care services for women's participation at the labour market. (Διαβάστε τη συνέχεια)

09-07-2018 - Tackling the Gender Pay Gap – Hearing – 9.7.2018

FEMM 12-07-2018 - 13:41
Pay Gap

The hearing aimed at analysing the proposals included in the EU Action Plan 2017-2019 on Tackling the Gender Pay Gap presented by the Commission in November 2017. The event counted the participation of the Director General of Justice and Consumers as well as representatives from both employers and employees and academia. The Action Plan presents ongoing and upcoming measures taken by the Commission to combat the gender pay gap. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-06-2018 - Hearing Trafficking of women and children in the context of migration

LIBE FEMM 16-07-2018 - 16:05
Hearing on Trafficking of women and children in the context of migration

On 21 June from 10.30 to 12.30 the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will hold, in association with Committee on Women's Rights and Gender Equality, a public hearing on "Trafficking of women and children in the context of migration. The new slavery of our times". (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-06-2018 - Gender Budgeting: State of Play and way forward - Hearing - 20.6.2018

FEMM 10-07-2018 - 16:10
Gender Pay Gap

The Council of Europe defines gender budgeting as a 'gender based assessment of budgets incorporating a gender perspective at all levels of the budgetary process and restructuring revenues and expenditures in order to promote gender equality'. The FEMM Committee discussed this sensitive issue especially in the framework of the future MFF and in relation to the implementation of the Daphne program. (Διαβάστε τη συνέχεια)

15-05-2018 - The situation of migrant women workers in rural areas and farms in the EU - Hearing

FEMM 28-05-2018 - 16:46
migrant workers in rural setting

The FEMM committee held an event on the situation of women migrant workers in rural areas and farms in the EU. The aim of the hearing was to look into the working and living conditions of these women and to investigate how their abuse can be prevented and how they could be better protected. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-02-2018 - Women as agents of change in the Southern Partnership States – Hearing – 19.02.2018

FEMM 20-02-2018 - 16:22
A map of the Mediterranean Sea and Southern Europe. The sea is connected to the Atlantic Ocean surrounded by the Mediterranean region and almost completely enclosed by land

The Hearing aimed at exploring in which ways women are and can be agents of change in the Southern Partnership States. It also looked into the specific difficulties that women face in these countries and how root-based organisations tackle them. (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-01-2018 - Victim's Rights – LIBE-FEMM Joint hearing

LIBE FEMM 08-01-2018 - 16:07
A pen on a paper checking the box stating "Are you a victim?"

The Directive establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime ensures that persons who have fallen victim of crime are recognised, treated with respect and receive proper support and access to justice. The Directive takes into account the gender perspective and the specific needs of specific groups of victims. (Διαβάστε τη συνέχεια)

16-10-2017 - EU strategy against women’s cancers

FEMM 11-10-2017 - 09:19
EU strategy against cancer

One in three Europeans develops cancer during his or her lifetime, which is an immense social and economic cost for the EU. Certain forms of cancer, such as breast, uterus and cervical and other cancers affecting female reproductive tract, exist predominantly among or are exclusive to women. Although widespread, these types of cancers do not receive the necessary attention from the general public and from policy makers. (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-10-2017 - Hearing on the European Protection Order - 12 October 2017

LIBE FEMM 11-10-2017 - 10:05
European protection order

The EPO Directive was initiated by a group of twelve states and came into force in January 2011. This judicial co-operation tool is based on the principle of mutual recognition, which means that protection orders issued in one Member State have to be recognized and enforced in another Member State. One of the main challenges in the application of this instrument is to ensure that the protection of victims is not hampered by the diversity of national measures. (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-10-2017 - The situation and rights of women with disabilities

FEMM 11-10-2017 - 12:03
The situation and rights of women with disabilities

The Committee on Women's Rights and Gender Equality organized a hearing on "The Situation and Rights of Women with disabilities" on 10 October 2017. The hearing will serve as an opportunity to provide input for the own initiative report on the same topic, on which the Committee will work in 2018 (Rapporteur: Rosa Estaràs Ferragut, EPP, Spain). (Διαβάστε τη συνέχεια)