Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

25-09-2017 - Contraception and family planning - Exchange of views

FEMM 22-09-2017 - 09:32

The Committee organises an exchange of views on "Contraception and family planning", ahead of the World Contraception Day, which is celebrated every year on 26 September. (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-07-2017 - Women’s rights in Afghanistan - Joint Hearing

FEMM DROI 13-07-2017 - 13:15
Women rights in Afganistan

The Subcommittee on Human Rights (DROI) and the Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM) organised, jointly with the European Parliament’s Delegation for relations with Afghanistan a hearing on the rights of women in Afghanistan. (Διαβάστε τη συνέχεια)

26-06-2017 - Gender equality in the media sector in the EU

FEMM 23-06-2017 - 09:48
media sector

The hearing will feed into the own-initiative report which is forthcoming later on in the year. The rapporteur is Ms Michaela Šojdrová (EPP, Czech Republic). (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-06-2017 - Joint Hearing EMPL/FEMM Work-Life balance

FEMM EMPL 23-06-2017 - 11:47
Work-Life Balance

On 22 June EMPL and FEMM held a joint hearing on 'Improving the work-life balance for formal and informal carers'. Four experts shared their views and experience and presented information on this topic: Stecy Yghemonos (Eurocarers), Chris Botterman (Geopa-Copa), Irena Kotowska (Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics) and Paola Panzeri (COFACE). Their presentations were followed by an exchange of views with Members. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-06-2017 - Hearing on mobbing and sexual harassment

FEMM 23-06-2017 - 11:47
harcelement

The Committee on Women's Rights and Gender Equality organised a hearing on "Measures to prevent and combat mobbing and sexual harassment at workplace, in public spaces, and political life in the EU". (Διαβάστε τη συνέχεια)

08-06-2017 - Violence against women in the Western Balkans and Turkey – Joint Exchange of Views

FEMM DROI 09-06-2017 - 10:11
Balkans

The Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM) organised, jointly with the Subcommittee on Human Rights (DROI) and the European Parliament’s delegations to Albania, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey, an exchange of views on the rights of women in the enlargement countries. (Διαβάστε τη συνέχεια)

30-05-2017 - Gender equality and Taxation policies in the EU

FEMM 09-06-2017 - 10:14
gender equality and taxation policy

The invited experts shared with Members their knowledge on the effects of taxation on gender equality. The hearing served as basis for the preparation of a draft own initiative report on the same topic, on which the Committee will work later during the year. The rapporteur will be Mr Ernest Urtasun (Greens/Spain). A Policy Department study on the same topic was presented by the author during the hearing. (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-05-2017 - Gender Equality in EU Trade Agreements – INTA-FEMM hearing

FEMM INTA 09-06-2017 - 10:15
Gender Equality in EU Trade agreements INTA-FEMM hearing 11 May 2016

The hearing counted with the participation of Ms Marzia Fontana, Research Associate at SOAS, University of London; Ms Mariama Williams, Senior Programme Officer at the South Centre; Ms Gea Meijers, Member of WIDE+ Trade and Gender WG; Ms Paola Subacchi, Chatham House and a representative from DG TRADE (EC). The hearing gave elements for drafting a future own initiative report. (Διαβάστε τη συνέχεια)

25-04-2017 - Women, Gender Equality and Climate Justice

FEMM 26-04-2017 - 10:16
FEMM

The hearing counted on the participation of Ms Mary Robinson (former Irish President) from the Mary Robinson Foundation; Ms Jannie Staffansson from the Artic Council; Ms Stefania Del Zotto, chargée de mission at Le monde selon les femmes and a European Commission/EEAS representative. It took place on 25 April from 16.00 to 17.30. The speakers presented valuable inputs and experiences that will give elements for drafting a future own initiative report. (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-04-2017 - Joint hearing on Child Marriages

DROI FEMM 15-06-2017 - 15:14
DROI

The Subcommittee on Human Rights and the Committee on Women’s Rights and Gender Equality organised a Joint Hearing on Child Marriages on 11 April 2017 from 15.00 to 17.00. Prof Benyam Dawit Mezmur, Chairperson of the UN Committee on the Rights of the Child accepted the invitation to the hearing, together with Mr Fredrik Malmberg, Ombudsman for Children from Sweden, Ms Lakshmi Sundaram, Executive Director of Girls not Brides, UK and other experts. (Διαβάστε τη συνέχεια)