Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

25-04-2018 FEMM_OJ(2018)04-25_1 PE 620.829v02-00
FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 - Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

19-04-2018 CJ01_OJ(2018)04-26_1 PE 620.961v01-00
FEMM LIBE

  MINUTES - Thursday 12 April 2018

19-04-2018 FEMM_PV(2018)04-12-1 PE 620.876v01-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/12412

  OPINION Towards an EU external strategy against early and forced marriages – next steps

18-04-2018 FEMM_AD(2018)616622 PE 616.622v03-00
FEMM

Daniela AIUTO

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/11603

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 24 Απριλίου 2018 - Τρίτη 24 Απριλίου 2018

16-04-2018 CJ07_OJ(2018)04-24_1 PE 620.929v01-00
FEMM DEVE

  DRAFT OPINION on the mandate for the trilogue on the 2019 draft budget

16-04-2018 FEMM_PA(2018)620934 PE 620.934v01-00
FEMM

Malin BJÖRK

  OPINION on violation of the rights of indigenous peoples in the world, including land grabbing

16-04-2018 FEMM_AD(2018)616843 PE 616.843v02-00
FEMM

Florent MARCELLESI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/11742

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2016

16-04-2018 FEMM_AD(2018)616864 PE 616.864v02-00
FEMM

Marijana PETIR

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/11604

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

12-04-2018 CJ01_OJ(2018)04-25_1 PE 620.830v01-00
FEMM LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 - Πέμπτη 12 Απριλίου 2018

12-04-2018 FEMM_OJ(2018)04-12_1 PE 619.401v02-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/12412