Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  MINUTES - Tuesday 30 May 2017

27-06-2017 FEMM_PV(2017)05-30-1 PE 606.179v01-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/09961

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 - Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

26-06-2017 FEMM_OJ(2017)06-26_1 PE 606.228v02-00
FEMM

  POSITION IN FORM OF AMENDMENTS on Deployment of cohesion policy instruments by regions to address demographic change

22-06-2017 FEMM_AD(2017)606232 PE 606.232v01-00
FEMM

Arne GERICKE

  MINUTES - Thursday 8 June 2017

21-06-2017 FEMM_PV(2017)06-08-1 PE 606.102v01-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/09980

  MINUTES - Thursday 11 May 2017

14-06-2017 CJ30_PV(2017)05-11-1 PE 604.874v01-00
FEMM INTA

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ30/8/09889

  MINUTES - Thursday 11 May 2017

14-06-2017 FEMM_PV(2017)05-11-1 PE 604.862v01-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/09822

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 - Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

13-06-2017 CJ30_OJ(2017)06-19_1 PE 606.123v01-00
FEMM INTA

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 - Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

13-06-2017 FEMM_OJ(2017)06-20_1 PE 606.130v01-00
FEMM

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2018

09-06-2017 FEMM_AD(2017)603115 PE 603.115v02-00
FEMM

Constance LE GRIP

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/09472

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 - Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017

08-06-2017 FEMM_OJ(2017)06-08_1 PE 604.875v02-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/09980