Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 - Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

21-11-2017 FEMM_OJ(2017)11-21_1 PE 613.301v02-00
FEMM

  MINUTES - Monday 6 November 2017

20-11-2017 FEMM_PV(2017)11-06-1 PE 613.427v01-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/11262

  MINUTES - Tuesday 10 October 2017

15-11-2017 FEMM_PV(2017)10-10-1 PE 613.260v02-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/11073

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 - Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

14-11-2017 CJ30_OJ(2017)11-22_1 PE 613.275v01-00
FEMM INTA

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2016, Section III - Commission and executive agencies

14-11-2017 FEMM_PA(2017)613483 PE 613.483v01-00
FEMM

Barbara MATERA

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute for Gender Equality for the financial year 2016

14-11-2017 FEMM_PA(2017)613484 PE 613.484v01-00
FEMM

Barbara MATERA

  DRAFT REPORT on the implementation of Directive 2011/99/EU on the European Protection Order

13-11-2017 CJ01_PR(2017)613377 PE 613.377v02-00
FEMM LIBE

Soraya POST, Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO

  OPINION on the implementation of the Youth Employment Initiative in the Member States

09-11-2017 FEMM_AD(2017)610552 PE 610.552v03-00
FEMM

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/09433

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο αναφορικά με τις προτεραιότητες της Ένωσης για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας

07-11-2017 FEMM_PR(2017)610865 PE 610.865v01-00
FEMM

Izaskun BILBAO BARANDICA, Ángela VALLINA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-11-2017

  OPINION on the Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2016 and the European Union’s policy on the matter

07-11-2017 FEMM_AD(2017)610560 PE 610.560v02-00
FEMM

Jordi SOLÉ

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/10207