Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

Backlash against Gender Equality and Women’s and Girls’ Rights
15-06-2018 Μελέτη

The vulnerability of women migrant workers in agriculture and the EU: the need for a Human Rights and Gender based approach
14-05-2018 Μελέτη

Exploring Best Practices in Combatting Violence Against Women: Sweden
19-04-2018 Λεπτομερής ανάλυση

Respect for fundamental rights in the European Union
16-04-2018 Περιοδικές εκδόσεις

Social and employment policy
16-04-2018 Περιοδικές εκδόσεις

Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and political life in the EU
15-03-2018 Μελέτη

Empowering women and girls in media and ICT - key for the future
27-02-2018 Περιοδικές εκδόσεις

The underlying causes of the digital gender gap and possible solutions for enhanced digital inclusion of women and girls
15-02-2018 Μελέτη

Gender Equality in the Media Sector
17-01-2018 Μελέτη

The European Agenda on Migration
16-01-2018 Περιοδικές εκδόσεις

Όλες οι αναλυτικές τεκμηριώσεις

Επικοινωνία

  • Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων