Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

Mission to Austria 11/12 October 2018
08-10-2018 Εν συντομία

Cyber violence and hate speech online against women
16-08-2018 Μελέτη

Backlash in Gender Equality and Women’s and Girls’ Rights
15-06-2018 Μελέτη

The vulnerability of women migrant workers in agriculture and the EU: the need for a Human Rights and Gender based approach
14-05-2018 Μελέτη

Exploring Best Practices in Combatting Violence Against Women: Sweden
19-04-2018 Λεπτομερής ανάλυση

Respect for fundamental rights in the European Union
16-04-2018 Περιοδικές εκδόσεις

Social and employment policy
16-04-2018 Περιοδικές εκδόσεις

Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and political life in the EU
15-03-2018 Μελέτη

Empowering women and girls in media and ICT - key for the future
27-02-2018 Περιοδικές εκδόσεις

The underlying causes of the digital gender gap and possible solutions for enhanced digital inclusion of women and girls
15-02-2018 Μελέτη

Όλες οι αναλυτικές τεκμηριώσεις

Επικοινωνία

  • Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων