Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

Violence against women and the EU accession to the Istanbul Convention
15-11-2017 Μελέτη

The Istanbul Convention - combating violence against women
09-11-2017 Περιοδικές εκδόσεις

Gender Equality Policies in Croatia - Update
14-07-2017 Μελέτη

Delegation to Morocco - 17-20 July 2017 - Briefing note for FEMM Members
13-07-2017 Briefing

Gender Gap in Pensions: Looking ahead
15-05-2017 Μελέτη

The use of EU funds for gender equality in Poland
15-05-2017 Λεπτομερής ανάλυση

Social and employment policy
26-04-2017 Περιοδικές εκδόσεις

Respect for fundamental rights in the European Union
26-04-2017 Περιοδικές εκδόσεις

Gender equality policies in Slovakia
14-04-2017 Μελέτη

Gender equality and taxation in the European Union
15-03-2017 Μελέτη

Όλες οι αναλυτικές τεκμηριώσεις

Επικοινωνία

  • Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων