Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

Gender Equality Policies in Croatia - Update
14-07-2017 Μελέτη

Delegation to Morocco - 17-20 July 2017 - Briefing note for FEMM Members
13-07-2017 Briefing

Gender Gap in Pensions: Looking ahead
15-05-2017 Μελέτη

The use of EU funds for gender equality in Poland
15-05-2017 Λεπτομερής ανάλυση

Social and employment policy
26-04-2017 Περιοδικές εκδόσεις

Respect for fundamental rights in the European Union
26-04-2017 Περιοδικές εκδόσεις

Gender equality policies in Slovakia
14-04-2017 Μελέτη

Gender equality and taxation in the European Union
15-03-2017 Μελέτη

Gender Equality Plans in the private and public sector in the European Union
15-03-2017 Μελέτη

Women's Economic Empowerment at International Level
02-03-2017 Λεπτομερής ανάλυση

Όλες οι αναλυτικές τεκμηριώσεις

Επικοινωνία

  • Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων