Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

Implementation of the Daphne programme and other funds aimed at fighting violence against women and girls
15-01-2019 Μελέτη

FEMM Mission to Italy - 17-19 December 2018
13-12-2018 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2018
10-12-2018 Εν συντομία

Domestic Sexual Abuse of Girls
19-11-2018 Μελέτη

Updating of the Study on Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament
15-11-2018 Μελέτη

Sexual and reproductive health rights and the implication of conscientious objection
31-10-2018 Μελέτη

Mission to Austria 11/12 October 2018
08-10-2018 Εν συντομία

Cyber violence and hate speech online against women
16-08-2018 Μελέτη

Backlash in Gender Equality and Women’s and Girls’ Rights
15-06-2018 Μελέτη

The vulnerability of women migrant workers in agriculture and the EU: the need for a Human Rights and Gender based approach
14-05-2018 Μελέτη

Όλες οι αναλυτικές τεκμηριώσεις

Επικοινωνία

  • Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων