Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 29 Αυγούστου 2016στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 115 Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on General Budget of the European Union for the financial year 2017 – all sections

07-07-2016 AGRI_PA(2016)585709 PE 585.709v01-00
AGRI

Peter JAHR

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 22-07-2016

  DRAFT OPINION on the General budget of the European Union for the financial year 2017 - all sections

06-07-2016 AFET_PA(2016)585593 PE 585.593v01-00
AFET

Neena GILL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 19-07-2016

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

06-07-2016 LIBE_PA(2016)585749 PE 585.749v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 24-08-2016

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

04-07-2016 ECON_PA(2016)585727 PE 585.727v01-00
ECON

Markus FERBER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 22-07-2016

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

01-07-2016 DEVE_PA(2016)585713 PE 585.713v01-00
DEVE

Nirj DEVA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 09-08-2016

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

19-07-2016 - 10:06
AFET Συνεδρίαση
19-07-2016 - 08:37
AGRI Συνεδρίαση
14-07-2016 - 15:07
EMIS Συνεδρίαση

Συνδιαλλαγές και συναπόφαση

Η συνδιαλλαγή είναι το τρίτο και τελευταίο στάδιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, που είναι γνωστή και ως «συναπόφαση».

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο