Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 28 Μαΐου 2015στις Βρυξέλλες.

Commissioner Georgieva

EU Draft Budget 2016: committee debate with Commissioner

BUDG 20-05-2015 - 10:14

The Committee on Budgets will meet Commission Vice-President responsible for the Budget and Human Resources, Kristalina Georgieva, to go over the Commission's Draft Budget for the year 2016. Taking place on 27.05.15, this meeting kicks off the annual budgetary procedure, whereby Parliament is expected to respond to Council's position on the Draft Budget in the autumn.

Vote

TTIP recommendations on ongoing negotiations: committee vote

INTA 22-05-2015 - 09:58

The Committee on International Trade will vote on its recommendations to the Commission regarding the on-going negotiations for a Transatlantic Trade and Investment Partnership on 28.05.15. In order to build a robust and broad majority, INTA Committee Chair and rapporteur for the TTIP dossier, Bernd Lange, has taken into consideration almost 900 amendments as well as the 13 opinions submitted by other committees. As a result, the Committee will vote on more than 50 compromise amendments.

Multimodal transport

Multimodal integrated ticketing in Europe: committee vote

TRAN 22-05-2015 - 10:40

The non-legislative report on establishing a multimodal integrated ticketing system in Europe will be voted on by the Committee on Transport and Tourism on 28.05.15. The long-term aim of an EU-wide multimodal service for travel information, journey planning and ticketing is to facilitate the provision of comprehensive information about travel by air, rail, sea and road.

Democratic oversight intelligence services

Democratic oversight of intelligence services in the EU: inter-parliamentary meeting

LIBE 20-05-2015 - 10:55

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs is holding an inter-parliamentary meeting on democratic oversight of intelligence services in the EU, together with the Belgian, the Italian and the German parliaments. This meeting takes place on 28-29.05.15, following Parliament's resolution of March 2014 on the US surveillance programme, Member States' surveillance bodies, their impact on EU citizens' fundamental rights and on transatlantic cooperation in Justice and Home Affairs.

Tunisian flag and Monastir tower

Tunisia: joint committee debate with Prime Minister Habib Essid

AFET DROI SEDE 20-05-2015 - 16:43

The Committee on Foreign Affairs will meet the Head of Government of Tunisia, Habib Essid, in order to discuss the current state of play of EU cooperation with Tunisia. This will be Essid's first visit to the EU following his appointment as Prime Minister in February this year. The meeting will be held jointly with the Subcommittee on Human Rights and the Subcommittee on Security and Defence on 28.05.15.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 101

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ επί του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Φερόε που συνδέει τις Νήσους Φερόε στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 - πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)

16-04-2015 ITRE_PR(2015)554715 PE 554.715v01-00
ITRE

Jerzy BUZEK

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας

16-04-2015 ITRE_PR(2015)554688 PE 554.688v01-00
ITRE

Jerzy BUZEK

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020» και με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς και τη ρύθμιση της συμμετοχής της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στις δραστηριότητες ITER που διεξάγονται από την επιχείρηση Σύντηξη για ενέργεια

16-04-2015 ITRE_PR(2015)552029 PE 552.029v01-00
ITRE

Jerzy BUZEK

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ για την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές: απολογισμός και μελλοντική πορεία προς τη βιώσιμη κινητικότητα

30-03-2015 TRAN_PR(2015)551935 PE 551.935v02-00
TRAN

Wim van de CAMP

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 20-04-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων δημιουργίας θέσεων εργασίας και ανάπτυξης της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας

25-03-2015 EMPL_PA(2015)552096 PE 552.096v01-00
EMPL

Laura AGEA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 22-04-2015

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

26-05-2015 - 17:39
ENVI AGRI Συνεδρίαση
26-05-2015 - 17:13
BUDG Συνεδρίαση
26-05-2015 - 15:19
AGRI Συνεδρίαση

Συνδιαλλαγές και συναπόφαση

Η συνδιαλλαγή είναι το τρίτο και τελευταίο στάδιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, που είναι γνωστή και ως «συναπόφαση».

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο