Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 2 Φεβρουαρίου 2015στις Βρυξέλλες.

8th legislature AFET Committee Meeting

Syria: committee debate with UN Special Envoy

AFET 30-01-2015 - 09:19

The Committee on Foreign Affairs will meet UN Special Envoy for Syria, Staffan de Mistura to discuss the latest developments in the country. Appointed as Special Envoy in July 2014, de Mistura has previously served as Special Representative in Iraq (2007-2009) and in Afghanistan (2010-2011). The meeting will take place on 02.02.15.

European Parliamentary Week 3-4 february 2015

European Parliamentary Week: European Semester, stability, coordination, governance

BUDG ECON EMPL 29-01-2015 - 14:28

An inter-parliamentary meeting on the European Semester Cycles 2014 and 2015 and focussing on the priorities for the next Semester Cycle will be held within the framework of the European Parliamentary Week on 03-04.02.15.  The event includes meetings organised by the Committees on Economics and Monetary Affairs, on Employment and Social Affairs, and on Budgets. A conference dealing with the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union will also be held.

Committee Meeting

EU-UN cooperation: committee debate with UN Deputy Secretary-General

AFET DEVE 30-01-2015 - 09:56

The Committee on Foreign Affairs and the Committee on Development will hold a joint debate with UN Deputy Secretary-General Jan Eliasson to discuss EU-UN cooperation and other current priorities. Eliasson's tasks include supporting the UN Secretary-General in profiling the organisations' role in the economic and social spheres, including its efforts in development policy and development assistance. The meeting will take place on 02.02.15.

Transatlantic Trade and Investment Partnership - key Policy Department studies

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): key studies

Επιτροπές 30-01-2015 - 10:10

The magnitude of the transatlantic economic exchange and the chance to boost growth and create jobs provided the initial impetus for launching talks on the TTIP. Parliament has supported negotiations while expressing caution about several sensitive issues. Papers produced by the policy departments have addressed these and other issues, including the potential implications on EU Member States, the US Congress's view of the Partnership, and its impact on areas such as employment and agriculture.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 102

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015

05-01-2015 BUDG_PA(2015)546556 PE 546.556v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 26-01-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541435 PE 541.435v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-01-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541395 PE 541.395v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-01-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2013

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541393 PE 541.393v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-01-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2013

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541392 PE 541.392v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-01-2015

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

29-01-2015 - 15:16
EMPL Συνεδρίαση
29-01-2015 - 15:13
ENVI Συνεδρίαση
29-01-2015 - 09:12
ENVI Συνεδρίαση

Συνδιαλλαγές και συναπόφαση

Η συνδιαλλαγή είναι το τρίτο και τελευταίο στάδιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, που είναι γνωστή και ως «συναπόφαση».

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο