Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 25 Σεπτεμβρίου 2017στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 162 Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council regulation implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office (“the EPPO”)

12-09-2017 LIBE_PR(2017)609373 PE 609.373v01-00
LIBE

Barbara MATERA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 27-09-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη

19-07-2017 LIBE_PA(2017)607871 PE 607.871v01-00
LIBE

Cécile Kashetu KYENGE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 08-09-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία

29-06-2017 LIBE_PR(2017)606242 PE 606.242v02-00
LIBE

Soraya POST

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 18-07-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ

23-06-2017 EMPL_PA(2017)606272 PE 606.272v01-00
EMPL

Yana TOOM

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 19-07-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικών αλλαγών»

19-06-2017 AFCO_PA(2017)606198 PE 606.198v01-00
AFCO

Cristian Dan PREDA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-09-2017

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

14-09-2017 - 10:51
TERR Συνεδρίαση
14-09-2017 - 10:08
BUDG Συνεδρίαση
14-09-2017 - 09:09
AFET Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο