Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

19-03-2019 IMCO_OJ(2019)04-01_1 PE637.249v01-00
IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

22-02-2019 IMCO_OJ(2019)03-04_1 PE636.140v01-00
IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

06-02-2019 CJ24_OJ(2019)02-20_1 PE634.721v01-00
JURI IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 - Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

05-02-2019 IMCO_OJ(2019)02-20_1 PE634.711v01-00
IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 - Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

21-01-2019 IMCO_OJ(2019)01-21_1 PE632.773v02-00
IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

15-01-2019 IMCO_OJ(2019)01-29_1 PE632.905v01-00
IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

07-01-2019 CJ33_OJ(2019)01-22_1 PE632.770v01-00
INTA IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

23-11-2018 IMCO_OJ(2018)12-06_1 PE630.652v01-00
IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 - Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

07-11-2018 IMCO_OJ(2018)11-21_1 PE629.768v01-00
IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018

16-10-2018 IMCO_OJ(2018)11-05_1 PE629.424v01-00
IMCO