Εργαστήρια


Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβαίνουν σε ανταλλαγές απόψεων μαζί τους για ζητήματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

29-11-2018 - Workshop on Type-approval requirements for motor vehicles

IMCO 11-12-2018 - 11:45
A road in the shape of an arrow with the words road to safety on top.

Each year, more than 1.25 million people die worldwide as a result of road traffic crashes and 50 million people get injured. In EU, over 25.000 Europeans die each year in road accidents and over a million is injured. The workshop will gather MEPs, industry experts, associations and stakeholders, to analyse the latest digital technologies which can help to reduce fatalities and injuries caused by road accidents. (Διαβάστε τη συνέχεια)

09-10-2018 - Strengthening the competitiveness of the Internal Market

IMCO 24-06-2019 - 14:37
Blue key of a computer keyboard with the text "customs declaration" on it

Policy Department A is organising for IMCO Committee, in cooperation with IMCO Secretariat, a workshop on "Strengthening Competitiveness of the Internal Market by Developing the EU Customs Union and its Governance" in order to assess the possible options to develop the customs union and enhance the performance of the Internal Market. (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-07-2018 - Contribution of Internal market and Consumer Protection to Growth

IMCO 06-07-2018 - 13:37
Workshop contribution to growth

A study prepared for IMCO Committee on Contribution of Internal Market to Growth indicated that European Internal Market and consumer protection can bring up to 14% increase in EU GDP over 2011-2020. On 10 July 2018 (15.00-18.30, room: Altiero Spinelli A5E2) Policy Department A will organise a workshop in order to evaluate the achieved benefits of legislative actions in the areas of customs and free movement of goods; free movements of services and freedom of establishment, (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-02-2018 - Free Flow of Data Regulation - a cornerstone of the Digital Single Market

IMCO 22-02-2018 - 14:39
Optical fiber

Optical fiber Podium Workshop 1 Room and panel Workshop 2 Room Workshop 3

The purpose of the workshop is to give Members the chance to explore in greater depth the various elements of the Commission's proposed regulation (2017/0228(COD)) with academics, regulators and stakeholders, and to support the decision-making process in Parliament. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-02-2018 - Public Procurement Strategy Package

IMCO 22-02-2018 - 15:12
Closed up finger on keyboard with word Procurement

Closed up finger on keyboard with word Procurement view of speakers in the room View of the podium during the workshop View of the room during the workshop

The objective of the workshop is to give a chance to Members to interact with academics, regulators and stakeholders on this topic which touches upon a number of different technical aspects. It will be an opportunity to receive feedback on the Commission's initiatives, as well as to obtain factual information from experts in the field of public procurement about how the legal and policy framework works in the Union, and whether the Commission's plans address sufficiently the challenges ahead. (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-07-2017 - Reforming professional services

IMCO 11-07-2017 - 10:11
Reforming professional services

Policy Department A is organising for IMCO Committee a workshop on reforming professional services. The workshop will be chaired by MEP Nicola Danti. Two expert panels will focus on economic effects of regulating professional services and recommendations for policy -makers. The panels will be followed by a roundtable with industry experts. For more information please contact Policy Department A: poldep-economy-science@ep.europa.eu (Διαβάστε τη συνέχεια)

28-02-2017 - Workshop on the consequences of Brexit

IMCO 09-06-2017 - 12:29
IMCO workshop on consequences of Brexit

The objective of this workshop is to provide a forum for discussion on possible consequences of Brexit on matters in competence of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. (Διαβάστε τη συνέχεια)

08-11-2016 - Workshop on Collaborative economy

IMCO 09-06-2017 - 09:59
updated version of the poster on the workshop on collaborative economy

The workshop reflected upon a definition of, and distinction between, professional version non-professional/occasional provision of services and how could a regulatory framework for non-professional provision of services and prosumers look like. It will also debate new ways of providing services in the digital era and the need to effectively protect consumers, and related issues such as liability of platforms, rating systems, transparency, privacy, consumer trust, (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-10-2016 - Reforming Single Market for fertilising products

IMCO 14-09-2017 - 13:41

The Workshop on reforming Single Market for fertilisers products will discuss the balance between the proposed regulation and the needs of all market participants as well as general obligations for economic operators. Participants will discuss state of play and possible implications of the proposal to achieve the right balance on European market for fertilizing products through the new regulatory framework. The workshop is organised by the Policy Department for the IMCO Committee. (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-07-2016 - Relations between franchisors & franchisees: regulatory framework & current challenge

IMCO 09-06-2017 - 09:57
Poster Franchising

The aim of the workshop on "Relations between franchisors and franchisees: regulatory framework and current challenges"is to discuss problems in the area of franchising and the impact of the EU rules on functioning of the franchising. The workshop will allow for exchange of views on market conditions in the EU and corrective legislative and regulatory actions. It's organised by the Policy Department A: Economic and Scientific Policy for the IMCO Committee (Διαβάστε τη συνέχεια)