Εργαστήρια

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ

Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβαίνουν σε ανταλλαγές απόψεων μαζί τους για ζητήματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

09-10-2018 - Strengthening the competitiveness of the Internal Market

IMCO 24-06-2019 - 14:37
Blue key of a computer keyboard with the text "customs declaration" on it

Policy Department A is organising for IMCO Committee, in cooperation with IMCO Secretariat, a workshop on "Strengthening Competitiveness of the Internal Market by Developing the EU Customs Union and its Governance" in order to assess the possible options to develop the customs union and enhance the performance of the Internal Market.

The workshop will gather independent academics and consultants specialising in the area of customs union, as well as national administrations and industry experts having profound knowledge and experience in the field of customs IT and customs governance.
The workshop will be chaired by Ms Virginie ROZIÈRE (MEP).

Τοποθεσία : A5E-2 Altiero Spinelli Building

Presentations

   J. Verstraten
   V. Van Immerzeel
   R. Geddis
   M. Maedge
   M.A. Caramello Alvarez
   M. De Gregorio
   P. Stoll
   A. Peeters
   S. Boissavy
   L. Bertoletti
   R. Roodenrijs
  Biographies
  Proccedings of the Workshop