Τελευταία νέα

17-07-2015 - 09:32
Latest news

Μη χάσετε:

Votes on Single Market Governance and package travel

21-01-2015 - 22:05
IMCO votes

"Why Europe needs a legal framework for customs sanctions": hearing

21-01-2015 - 22:04
Hearing Why Europe needs a legal framework for customs sanctions

Presentation of the priorities of the Latvian Presidency - 21 January at 15.00

19-01-2015 - 12:15
LV presidency

Network Neutrality Revisited: Challenges and Responses in the EU and in the US

09-01-2015 - 09:33
study: Network Neutrality Revisited: Challenges and Responses in the EU and in the US

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

03-09-2015 09:00 / 12:30 IMCO

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

16-07-2015 - 09:13
IMCO Συνεδρίαση
15-07-2015 - 15:06
IMCO Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Vicky Ford

Η Επιτροπή IMCO είναι αρμόδια για τη νομοθετική εποπτεία και τον έλεγχο των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, την ελεύθερη κυκλοφορία των ασκούντων επάγγελμα, την τελωνειακή πολιτική, την τυποποίηση και τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών. Τα μέλη της επιτροπής εργάζονται προκειμένου να μειωθούν οι φραγμοί στο εμπόριο και να απλοποιηθεί η νομοθεσία, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα στο σύνολο της ενιαίας αγοράς (ΕΑ), μεριμνώντας ταυτόχρονα για τα συμφέροντα των καταναλωτών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι