Τελευταία νέα

18-12-2014 - 12:36
Latest news

The next Committee Meeting will be held on Monday 16 March (15.00 - 18.30) and Tuesday 17 March  (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) in József Antall 4Q1

Μη χάσετε:

First meeting of the working group on Digital Single Market

26-02-2015 - 10:55
Completing the digital single market

The Working Group (WG) on the Digital Single Market (DSM) restarts its activities on 2 March at 15.00 with a 1st inaugural meeting of its 4th period of sessions. Created in 2011, the WG on DSM led to the adoption of a number of parliamentary resolutions and has become a key platform for in-depth discussion where EP Members, EC, stakeholders and experts exchange views, identify new opportunities/challenges, remaining barriers and propose concrete measures to make the DSM in the EU a reality.  

26-02-2015 - 10:10
Performance and prospects of Frans Timmermans, First Vice-President designate for Better Regulation, Inter-Institutional Relations, Rule of Law and Charter of Fundamental Rights.

First Vice-President of the Commission, Frans Timmermans,exchanged views with IMCO on the EU's better regulation agenda. The Commission is expected to issue a package of 'better law-making' initiatives at the end of April, including an update of the REFIT framework and initiatives, a proposal for  a revised inter-institutional agreement and new guidelines for impact assessments and a revised Impact Assessment Board.

The Commissioner explained his motivation to support SMEs and to help enable legislation that is easy to implement and to apply, and that does not create excessive administrative costs (or is at least based on a sound understanding of the costs incurred). He promised closer cooperation between the three EU institutions - the Parliament, Council and Commission -and reassured that the better regulation agenda should not come at the detriment of consumer rights, or social and environmental standards. He underlined the Commission's new approach with a more streamlined and political agenda, as evidenced in the work programme 2015, and formally announced the forth coming review proposals. This includes especially the review of the Commission's impact assessment board,stating his interest in an independent board that could serve the 3 institutions and provide impact assessments, including of compromises reached in political negotiations. 

TTIP: Challenges and opportunities for the Internal Market

17-02-2015 - 15:26
TIP: Challenges and opportunities for the Internal Market (poster)

IMCO and INTA committee held a joint public hearing on TTIP. The first panel was chaired by the IMCO Chair Vicky Ford and focussed on standards and consumer protection standards. The second panel was chaired by the INTA Vice-Chair Tokia Saïfi and focussed on regulatory cooperation in the field of motor vehicles.

Mr Ignacio Bercero was invited to present Members with some closing remarks. The EU Chief Negotiator underlined that the TTIP will not lower protection standards as reflected in EU legislation and that the regulatory autonomy of EU and US institutions will be respected. He reaffirmed that public procurement remained one of the most critical aspects of the negotiations and that the EC aimed to establish a level playing field for EU companies in the US.

Delegation to Latvia

17-02-2015 - 15:26
Latvian flag

On 16 and 17 February 2015, a delegation of 4 Members visited Riga and met representatives of the Latvian government (Minister of Economics and Parliamentary State Secretary for EU Affairs) and the national parliament (European Affairs Committee and Economic, Agricultural, Environmental and Regional Policy Committee), as well as business and consumer organisations. The delegation discussed the priorities of the Latvian Presidency, particularly in relation to the work of the IMCO committee.

Workshop on Building Blocks of the Ubiquitous Digital Single Market

17-02-2015 - 15:18
Workshop on Building Blocks of the Ubiquitous Digital Single Market

Digital technologies enable new disruptive business models and fundamentally improved e-government solutions. They can transform the Digital Single Market into the main engine of growth and job creation. The workshop aims at giving an overview of most advanced market and technological trends built on mobile connectivity and cloud computing. It points at Estonia and South Korea as leading jurisdictions that made the most of digital technologies both in private and public sectors. It examines net neutrality and cyber security as upcoming political and regulatory challenges.

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

02-03-2015 - 15:07
IMCO Συνεδρίαση
24-02-2015 - 15:02
IMCO Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Vicky Ford

Η Επιτροπή IMCO είναι αρμόδια για τη νομοθετική εποπτεία και τον έλεγχο των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, την ελεύθερη κυκλοφορία των ασκούντων επάγγελμα, την τελωνειακή πολιτική, την τυποποίηση και τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών. Τα μέλη της επιτροπής εργάζονται προκειμένου να μειωθούν οι φραγμοί στο εμπόριο και να απλοποιηθεί η νομοθεσία, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα στο σύνολο της ενιαίας αγοράς (ΕΑ), μεριμνώντας ταυτόχρονα για τα συμφέροντα των καταναλωτών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι