Τελευταία νέα

12-01-2018 - 08:22
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Μη χάσετε:

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

23-01-2018 09:00 / 12:30 IMCO
23-01-2018 14:30 / 18:30 IMCO

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

04-12-2017 - 15:11
IMCO Συνεδρίαση
22-11-2017 - 10:10
IMCO Συνεδρίαση
21-11-2017 - 14:36
IMCO Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Η Επιτροπή IMCO είναι αρμόδια για τη νομοθετική εποπτεία και τον έλεγχο των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, την ελεύθερη κυκλοφορία των ασκούντων επάγγελμα, την τελωνειακή πολιτική, την τυποποίηση και τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών. Τα μέλη της επιτροπής εργάζονται προκειμένου να μειωθούν οι φραγμοί στο εμπόριο και να απλοποιηθεί η νομοθεσία, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα στο σύνολο της ενιαίας αγοράς (ΕΑ), μεριμνώντας ταυτόχρονα για τα συμφέροντα των καταναλωτών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι