Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
Next meeting

The next Committee Meeting will be held on Monday 8 September 2014 (15.00 - 18.30) in JAN 2Q2. The draft agenda is available here.
 
  If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Latest studies/briefing notes:
 
- Welcome pack – online handbook for IMCO Members (intranet website - not accessible outside EP)

   
 
Μη χάσετε:
 

Vicky Ford (ECR/UK) is the new chair of the Committee on Internal Market and Consumer protection, elected by acclamation on 07.07.14. During its constituent meeting, the Committee has also elected by acclamation its vice-chairs Anna Maria Corazza Bildt (EPP/SV), Robert Rochefort (ALDE/FR), Catherine Stihler (S&D/EN) and Sergio Cofferati (S&D/IT). Together, the chair and vice-chairs make up the bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half year term.

   
Election of committee chair and vice-chairs

The IMCO Committee hold its constituent meeting (07,07,2014) following the election of its members by the European Parliament on 03.07.14. During this meeting, the Committee elected its bureau, consisting of a chair and up to four vice-chairs, for a two-and-a-half year term.
 

   
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
1. τον συντονισμό, σε επίπεδο Ένωσης, της εθνικής νομοθεσίας στους τομείς της εσωτερικής αγοράς και της τελωνειακής ένωσης, και ειδικότερα:
α) την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης των τεχνικών προτύπων,
β) το δικαίωμα εγκατάστασης,
γ) την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών με εξαίρεση τον χρηματοπιστωτικό και ταχυδρομικό τομέα·
 
2. τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αποσκοπούν στον εντοπισμό και την άρση των δυνητικών εμποδίων στην υλοποίηση της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·
 
3. την προώθηση και προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, με εξαίρεση τα ζητήματα της δημόσιας υγείας και της ασφαλείας τροφίμων·
 
4. την πολιτική και τη νομοθεσία όσον αφορά την επιβολή των κανόνων και διατάξεων της ενιαίας αγοράς και των δικαιωμάτων των καταναλωτών.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Θα δημοσιοποιηθεί σύντομα