Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
The next INTA meeting: 3 September 2014

Next meeting of the Committee on International Trade will take place on Wednesday 3 September from 9.00-12.30 and 15.00-18.30 in the room Altiero Spinelli 1G-2 in Brussels.
 
See below the highlights of the meeting.

   
 
Μη χάσετε:
 
Debate on the EU/Russia sanctions and agreements with Ukraine, Georgia and Moldova

INTA will hold a joint debate on the trade parts of the Association Agreements between the EU and, respectively, Ukraine, Georgia and Moldova. The debate will also touch upon the state of play of the EU/Russia trade relations which have dramatically deteriorated after the introduction of mutual sanctions over this summer. INTA members will exchange views on these issues with Mr Ignacio Garcia Bercero, acting Deputy Director General of DG Trade.

   
EU Budget 2015: Votes in INTA

INTA will vote on its opinion on Budget 2015. 15 amendments have been tabled to the Rapporteur's (Reimar BÖGE, EPP) draft opinion. The Rapporteur suggests to reinforce the resources of the Commission to negotiate Free Trade Agreements. Moreover, Pilot Projects have been suggested on the Commission's Stakeholder outreach, Fighting trade in conflict minerals and Funding the build-up of Civil Society  "Trade Watch" for monitoring the Union's trade policy.

 
Αναλυτικά
 
Priorities of the Italian Presidency in the area of International Trade Policy

During INTA Committee meeting of 3 September, the Italian Vice Minister Carlo Calenda will present the EU Presidency priorities in the international trade field for the remainder of the year.

 
Αναλυτικά
 
Launch of plurilateral environmental goods negotiations at the WTO

Following the launch of negotiations for an Environmental Goods Agreement on 8 July 2014, INTA committee will hold an exchange of views with the Commission (DG TRADE) on the topic. The first phase of the negotiations aims to eliminate tariffs on a wide range of environmental goods. A second phase could address non-tariff barriers and environmental services.

   
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE TRAN PECH AGRI 02-09-2014 - 15:43  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2 and 3 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July. This text will be updated after each session.

Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για ζητήματα που αφορούν τον καθορισμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ένωσης και τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της, και ειδικότερα:
 
1. τις χρηματοπιστωτικές, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς·
2. το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο και τη διευκόλυνση του εμπορίου, καθώς και τις εξωτερικές πτυχές των τελωνειακών διατάξεων και της διαχείρισης των τελωνείων·
3. την έναρξη, παρακολούθηση, ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την εξασφάλιση συνέχειας για διμερείς, πολυμερείς και πλειομερείς εμπορικές συμφωνίες που διέπουν τις οικονομικές, εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις με τρίτες χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς·
4. τα μέτρα τεχνικής εναρμόνισης ή τυποποίησης σε τομείς που διέπονται από συμβάσεις διεθνούς δικαίου·
5. τις σχέσεις με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και τα διεθνή φόρα για εμπορικά θέματα και τις οργανώσεις για την προαγωγή της περιφερειακής οικονομικής και εμπορικής ολοκλήρωσης εκτός της Ένωσης·
6. τις σχέσεις με τον ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της κοινοβουλευτικής διάστασής του
 
Η επιτροπή έρχεται σε επαφή με τις αρμόδιες διακοινοβουλευτικές και ειδικές αντιπροσωπείες όσον αφορά τα οικονομικά και εμπορικά ζητήματα των σχέσεων με τρίτες χώρες.
 
 
Προσεχείς εκπομπές
 
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA).
 
Εδώ θα βρείτε τις ημερήσιες διατάξεις και τα έγγραφα εργασίας της επιτροπής, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες, όπως ενημερωτικά δελτία της INTA και στοιχεία σχετικά με εκθέσεις και ακροάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.
 
Μετά την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης και λειτουργεί ως η δημοκρατική συνείδησή της. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι η εμπορική νομοθεσία και οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες μπορούν να εφαρμοστούν μόνο με τη συμφωνία του Κοινοβουλίου.
 
Πιστεύω ότι ο παρών ιστότοπος θα αποτελέσει χρήσιμη πηγή πληροφοριών και εργαλείο αναζήτησης, βοηθώντας τους Ευρωπαίους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα το έργο και τις διαδικασίες της Επιτροπής INTA, καθώς και την εμπορική πολιτική της Ένωσης γενικότερα.
 
Σας ευχαριστώ για την επίσκεψή σας. Σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το έργο της επιτροπής, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.