Αρχική σελίδα

 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
INTA 31-03-2014 - 17:25  

MEPs will debate investor-to-state dispute settlement (ISDS) rules in EU trade and investment agreements at a workshop on Tuesday, 1 April, 9-11h. These rules, allowing investors to sue foreign governments, are a key issue for the proposed trade and investment deal (TTIP) with the US. The EU Commission launched a public consultation last Thursday, following the suspension of the investment chapter in the on-going TTIP talks.

Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
ζητήματα που αφορούν τον καθορισμό και την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ένωσης και τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της, και ειδικότερα:
 
1.    τις χρηματοπιστωτικές, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς·
2.    τα μέτρα τεχνικής εναρμόνισης ή τυποποίησης σε τομείς που διέπονται από συμβάσεις διεθνούς δικαίου·
3.    τις σχέσεις με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις για την προαγωγή της περιφερειακής οικονομικής και εμπορικής ολοκλήρωσης εκτός της Ένωσης·
4.    τις σχέσεις με τον ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της κοινοβουλευτικής διάστασής του.
 
Η επιτροπή έρχεται σε επαφή με τις αρμόδιες διακοινοβουλευτικές και ειδικές αντιπροσωπείες όσον αφορά τα οικονομικά και εμπορικά ζητήματα των σχέσεων με τρίτες χώρες.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Αγαπητέ επισκέπτη,
 
Καλωσόρισες στην ιστοθέση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ). Σε αυτή θα βρεις τις ημερήσιες διατάξεις και τα έγγραφα εργασίας της επιτροπής. Εδώ διατίθενται επίσης τα ενημερωτικά δελτία της ΙΝΤΑ, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών στοιχείων για τις τρέχουσες εκθέσεις, ακροάσεις, κτλ.
 
Από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, το ΕΚ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης, καλύπτοντας θέματα διεθνούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, εμπορικών πτυχών της πνευματικής ιδιοκτησίας, και Ξένων Άμεσων Επενδύσεων. Πλέον, η εμπορική νομοθεσία και οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες μπορούν να εφαρμοστούν μόνο με τη συναίνεση του ΕΚ, που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες.
 
Είμαι βέβαιος ότι η ιστοθέση αυτή θα λειτουργεί ως ένα αποτελεσματικό ερευνητικό εργαλείο και ότι θα επιτρέψει στους  Ευρωπαίους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα το έργο και τις διαδικασίες της ΙΝΤΑ, καθώς και την εμπορική πολιτική της Ένωσης γενικά.
 
Σας ευχαριστώ για την επίσκεψή σου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της επιτροπής μπορείς να επικοινωνήσεις με τη Γραμματεία.