Πρακτικά


Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019 - Thursday, 7 November 2019

13-11-2019 INTA_PV(2019)11-06-1 PE643.179v01-00
INTA

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 - Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

15-10-2019 INTA_PV(2019)09-23-1 PE641.309v01-00
INTA

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

14-10-2019 INTA_PV(2019)10-02-1 PE641.379v01-00
INTA

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 - Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

11-09-2019 INTA_PV(2019)09-02-1 PE641.084v02-00
INTA

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

25-07-2019 INTA_PV(2019)07-23-1 PE639.820v01-00
INTA

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

22-07-2019 INTA_PV(2019)07-10-1 PE639.773v01-00
INTA