Αναζήτηση

Αναζήτηση

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 - Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

02-09-2019 INTA_OJ(2019)09-02_1 PE639.824v02-00
INTA

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

23-07-2019 INTA_OJ(2019)07-23_1 PE639.739v02-00
INTA

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

22-07-2019 INTA_PV(2019)07-10-1 PE639.773v01-00
INTA

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

08-07-2019 INTA_OJ(2019)07-10_1 PE639.695v01-00
INTA