Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

Balanced and fairer world trade defence: EU, US and WTO perspectives
29-05-2019 Μελέτη

Trade negotiations with Australia and New Zealand
03-05-2019 Μελέτη

EU investment protection after the ECJ Opinion on Singapore: Questions of competence and coherence
25-03-2019 Μελέτη

Parliamentary scrutiny of trade policies across the western world
25-03-2019 Μελέτη

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2019
14-01-2019 Εν συντομία

Policy Departments' Monthly Highlights - November 2018
12-11-2018 Εν συντομία

Finding the right balance across EU FTAs: benefits and risks for EU economic sectors
17-10-2018 Μελέτη

Consequences of US trade policy on EU-US trade relations and the global trading system
17-10-2018 Μελέτη

The EU - Japan Economic Partnership Agreement
28-09-2018 Μελέτη

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2018
10-09-2018 Εν συντομία