Εργαστήρια


Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβαίνουν σε ανταλλαγές απόψεων μαζί τους για ζητήματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

19-02-2019 - Just energy transition, opportunity for EU industries

ITRE 21-02-2019 - 11:13
Hydrogen tanks, wind turbines and solar panels under a blue and cloudy sky

Just energy transition, opportunity for EU industries. The role of hydrogen in the future. Energy transition in Germany. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-11-2018 - Brexit and the Horizon Europe Programme

ITRE 26-11-2018 - 10:48
European flag jigsaw puzzle with one piece separated and of the UK flag

The workshop will give Members the chance to explore in detail the impacts of Brexit on the Horizon Europe Programme. Three high level speakers will give a general overview of the potential impacts and consider them from the perspectives of European Research and Technology organisations and European corporate research. Their presentations will be followed by a question and answer session with Members. (Διαβάστε τη συνέχεια)

24-09-2018 - Brexit and industry and space policy

ITRE 25-09-2018 - 09:17
European flag jigsaw puzzle with one piece separated and of the UK flag

The aim of the workshop was to give Members the chance to explore in detail the impacts of Brexit on industry and space policy for the EU27. Three high level speakers gave a general overview of the potential impacts of Brexit; considered the implications for EU business; and examined the implications for EU space policy. Their presentations were followed by a question and answer session with Members. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-06-2018 - Brexit and ICT policy

ITRE 20-06-2018 - 10:54
European flag jigzaw puzzle with one piece separated and of the UK flag

The aim of the workshop was to give Members the chance to explore in detail the impacts of Brexit on the EU27 ICT policies. Four high level speakers gave a general overview of the potential impacts of Brexit; considered the implications for digital innovation; examined the implications for policymaking and regulation; and discussed the implications on innovation and deployment of 5G. Their presentations were followed by a question and answer session with Members. (Διαβάστε τη συνέχεια)

16-05-2018 - Brexit and Energy Policy

ITRE 17-05-2018 - 14:32
European flag jigzaw puzzle with one piece separated and of the UK flag

The purpose of the workshop was to give Members the chance to explore in detail the legal and economic impacts of Brexit on the EU27 energy systems. The workshop gave a general overview of the potential impacts of Brexit, considered the future EU energy policy and electricity/gas partnership with the UK after Brexit, as well as described the effects of Brexit on Ireland and outlined the potential impact of the UK's withdrawal from Euratom. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-02-2018 - National strategies for renewables

ITRE 23-02-2018 - 13:15
Solar panel on the roof of the house in the background wind turbines at sunset

The aim of this workshop was to discuss national strategies for renewable energy in relation to energy efficiency policies including building renovation and self-generation of electricity. The current situation and its likely evolution were presented and evaluated. The workshop consisted of five presentations by high level speakers, followed by a question and answer session. The presentations offered a comprehensive picture of relevant views and opinions on this subject across the EU. (Διαβάστε τη συνέχεια)

30-05-2017 - The potential of electricity demand response

ITRE 06-06-2017 - 19:19
Poster_THE_POTENTIAL_OF_ELECTRICITY_DEMAND_RESPONSE

The aim of the workshop is to discuss the electricity demand response potential in the European Union and its role in achieving the targets of the Energy Union Strategy. The workshop will consist of five presentations by established distinguished experts in the field and an exchange of views with Members. (Διαβάστε τη συνέχεια)

06-02-2017 - EU Energy Independence, Security of Supply and Diversification of Sources

ITRE 13-06-2017 - 12:00
EU Energy Independence, Security of Supply and Diversification of Sources

During this workshop the current situation concerning the security of energy supply and its likely evolution will be presented and evaluated, with possible policy initiatives identified to efficiently address the challenges. The workshop will consist of five short presentations by high level speakers, followed by a short question and answer session. (Διαβάστε τη συνέχεια)

31-01-2017 - Supporting the market for Secondary Raw Materials in a circular economy

ENVI ITRE 13-09-2017 - 16:10
Supporting the market for SECONDARY RAW MATERIALS in a circular economy

This joint ENVI/ITRE-workshop is part of the follow-up to the Commission’s Circular Economy Action Plan. As such it aims at contributing to the better understanding of the role and opportunities for secondary raw materials (SRM) in the implementation of the Circular Economy Action Plan. (Διαβάστε τη συνέχεια)

09-11-2016 - Energy Poverty

ITRE 09-11-2016 - 11:26
ITRE workshop energy poverty

ITRE held a workshop to look at energy poverty problem in the European Union. The aim of the workshop was to provide expert information on the state of play in the field of energy poverty. Furthermore, it should tackle possible policy initiatives in connection with the ongoing work on legislative packages related to the Energy Union, especially the upcoming reviews of the Energy Efficiency Directive, the Energy Performance of Buildings Directive and a review of electricity market design. (Διαβάστε τη συνέχεια)