Μέλη

Jerzy BUZEK
 • Jerzy BUZEK Πρόεδρος
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Πολωνία
 
Patrizia TOIA
 • Patrizia TOIA Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιταλία
 
Hans-Olaf HENKEL
 • Hans-Olaf HENKEL Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Γερμανία
 
Jaromír KOHLÍČEK
 • Jaromír KOHLÍČEK Αντιπρόεδρος
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Τσεχία
 
Morten Helveg PETERSEN
 • Morten Helveg PETERSEN Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Δανία
 
Zigmantas BALČYTIS
 • Zigmantas BALČYTIS Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Λιθουανία
 
Николай БАРЕКОВ
 • Nikolay BAREKOV Μέλος
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Βουλγαρία
 
Bendt BENDTSEN
 • Bendt BENDTSEN Μέλος
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Δανία
 
Xabier BENITO ZILUAGA
 • Xabier BENITO ZILUAGA Μέλος
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ισπανία
 
José BLANCO LÓPEZ
 • José BLANCO LÓPEZ Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ισπανία