Πρακτικά


Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

15-11-2019 ITRE_PV(2019)11-11-1 PE643.194v01-00
ITRE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019

22-10-2019 ITRE_PV(2019)10-17-1 PE642.914v01-00
ITRE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

02-10-2019 ITRE_PV(2019)09-25-1 PE641.355v01-00
ITRE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

10-09-2019 ITRE_PV(2019)09-02-1 PE641.070v01-00
ITRE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

30-07-2019 ITRE_PV(2019)07-22-1 PE639.826v01-00
ITRE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

12-07-2019 ITRE_PV(2019)07-10-1 PE639.752v01-00
ITRE