Αναζήτηση

Αναζήτηση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

02-05-2019 ITRE_PV(2019)04-02-2 PE 637.581v01-00
ITRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ITRE/8/15901

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

16-04-2019 CJ05_PV(2019)03-25-1 PE 637.400v01-00
TRAN ITRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ05/8/15860

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 2 Απριλίου 2019 - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

27-03-2019 ITRE_OJ(2019)04-02_2 PE 637.397v01-00
ITRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ITRE/8/15901

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

27-03-2019 ITRE_PV(2019)03-25-1 PE 637.345v01-00
ITRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ITRE/8/15861

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

26-03-2019 ITRE_PV(2019)03-18-1 PE 637.276v01-00
ITRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ITRE/8/15644

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

19-03-2019 CJ05_OJ(2019)03-25_1 PE 637.264v01-00
TRAN ITRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ05/8/15860

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

19-03-2019 ITRE_OJ(2019)03-25_1 PE 637.266v01-00
ITRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ITRE/8/15861

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

14-03-2019 ITRE_PV(2019)02-19-2 PE 636.200v01-00
ITRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ITRE/8/15462

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 - Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

11-03-2019 ITRE_OJ(2019)03-18_1 PE 636.234v02-00
ITRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ITRE/8/15644