Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Εν συντομία

A just energy transition, opportunity for EU industries, the role of hydrogen in the future and the example of energy transition in Germany
14-06-2019 Λεπτομερής ανάλυση

How to tackle challenges in a future-oriented EU industrial strategy? - Volume 1
14-06-2019 Μελέτη

Europe – the Global Centre for Excellent Research
15-04-2019 Μελέτη

5G Deployment: State of play in Europe, USA and Asia
03-04-2019 Λεπτομερής ανάλυση

Brexit and Horizon Europe
15-01-2019 Λεπτομερής ανάλυση

Sector coupling: how can it be enhanced in the EU to foster grid stability and decarbonise?
19-11-2018 Μελέτη

Roaming: One Year After Implementation
12-11-2018 Λεπτομερής ανάλυση

Brexit and Industry and Space Policy - workshop proceedings
09-11-2018 Μελέτη

European Artificial Intelligence (AI) leadership, the path for an integrated vision
14-09-2018 Μελέτη