Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 - Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

06-12-2018 JURI_OJ(2018)12-06_1 PE 630.722v02-00
JURI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 - Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

28-11-2018 JURI_OJ(2018)12-10_1 PE 630.747v01-00
JURI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 - Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

19-11-2018 JURI_OJ(2018)11-19_1 PE 630.492v02-00
JURI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 - Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

15-11-2018 CJ03_OJ(2018)11-19_2 PE 630.544v01-00
LIBE JURI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 - Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

16-10-2018 JURI_OJ(2018)10-22_1 PE 629.432v01-00
JURI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 - Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

02-10-2018 JURI_OJ(2018)10-10_1 PE 628.521v01-00
JURI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

17-09-2018 JURI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.863v01-00
JURI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 - Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

03-09-2018 JURI_OJ(2018)09-10_1 PE 627.055v01-00
JURI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 - Τρίτη 10 Ιουλίου 2018

05-07-2018 JURI_OJ(2018)07-09_1 PE 623.971v02-00
JURI