Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

27-03-2019 CJ03_OJ(2019)04-02_1 PE637.316v01-00
LIBE JURI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 1 Απριλίου 2019

26-03-2019 JURI_OJ(2019)04-01_1 PE637.381v01-00
JURI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

12-03-2019 JURI_OJ(2019)03-18_1 PE636.400v01-00
JURI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

27-02-2019 JURI_OJ(2019)03-04_1 PE636.222v01-00
JURI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

21-02-2019 JURI_OJ(2019)02-26_1 PE636.108v01-00
JURI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 - Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

13-02-2019 JURI_OJ(2019)02-18_1 PE634.824v01-00
JURI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

06-02-2019 CJ24_OJ(2019)02-20_1 PE634.721v01-00
JURI IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

29-01-2019 CJ03_OJ(2019)02-04_1 PE634.585v01-00
LIBE JURI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

23-01-2019 JURI_OJ(2019)01-23_1 PE632.930v02-00
JURI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

15-01-2019 CJ03_OJ(2019)01-23_1 PE632.974v01-00
LIBE JURI