Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

17-09-2018 JURI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.863v01-00
JURI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 - Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

03-09-2018 JURI_OJ(2018)09-10_1 PE 627.055v01-00
JURI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 - Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018

27-08-2018 JURI_OJ(2018)09-03_1 PE 626.942v02-00
JURI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 - Τρίτη 10 Ιουλίου 2018

05-07-2018 JURI_OJ(2018)07-09_1 PE 623.971v02-00
JURI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 - Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018

26-06-2018 JURI_OJ(2018)07-02_1 PE 623.892v01-00
JURI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 - Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

12-06-2018 JURI_OJ(2018)06-20_1 PE 623.729v01-00
JURI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 14 Μαίου 2018 - Τρίτη 15 Μαίου 2018

15-05-2018 JURI_OJ(2018)05-14_1 PE 621.986v02-00
JURI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/12069

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

25-04-2018 CJ22_OJ(2018)04-25_1 PE 620.973v01-00
AFCO JURI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 - Τρίτη 24 Απριλίου 2018

17-04-2018 JURI_OJ(2018)04-23_1 PE 620.938v01-00
JURI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/12068

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 - Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

28-03-2018 CJ22_OJ(2018)03-28_1 PE 619.173v01-00
AFCO JURI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ22/8/12415