Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

23-01-2019 - Hearing on "Standard Essential Patent and the Internet of Things"

JURI 26-06-2019 - 14:35

On the 23 January, the JURI Committee held a public hearing on "Standard Essential Patent and the Internet of Things". The hearing followed up on the 2017 Commission's communication 'IP package' containing a Communication 'Setting out the EU approach to Standard Essential Patents'. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-11-2018 - Hearing: Cross-border family disputes: safeguarding children’s rights

JURI 26-06-2019 - 14:36
a small girl in pink dress is on the right side of the picture thinking about her parents breaking up. they are on the left side of the picture.

On the 19 November, the JURI Committee with Elisabeth Morin-Chartier MEP and EP Coordinator on Children’s Rights hosted a public hearing on safeguarding the rights of the child in cross-border family disputes. The event was organised in the context of the work of the Coordinator in cross-border parental child abduction and family disputes. (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-10-2018 - Hearing on "Collective redress: towards improved access to justice for all?"

JURI 26-06-2019 - 14:37
in the picture there is a gavel formed by a group of people which will hammer a mallet also formed by a group of people

On 10 October, the JURI Committee had a presentation and a hearing on collective redress (15.30-17.00). The event was organised in the context of the current parliamentary work on the Commission’s proposal for a directive on representative actions for the protection of the collective interests of consumers. (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-07-2018 - Hearing on EU Administrative Law

JURI 11-07-2018 - 16:25
the title and timing of the hearing and on the right a picture with buildings blocks where each of them displays a key word

The Committee on Legal Affairs held a public hearing on ‘EU Administrative Law: towards an open, efficient and independent European Union administration’ in Brussels, on 10 July 2018, from 15.00-17.00. (Διαβάστε τη συνέχεια)

09-07-2018 - Hearing on “Expedited settlement of commercial disputes in the EU”

JURI 11-07-2018 - 16:28

On 9 July 2018, the Committee on Legal Affairs held a public hearing on “Expedited settlement of commercial disputes in the EU” (16.30-17.30). The Members discussed with experts the following question in preparations for the report 2018/2079 (INL) Expedited settlement of commercial disputes with Mr Tadeusz Zwiefka as rapporteur: (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-06-2018 - Hearing on "Conversions, Divisions and Digitalisation - new EU company law tools"

JURI 06-09-2018 - 21:24
thee title of the hearing and date, time. behind blurred images of working day situations

On 21 June 2018, the Committee on Legal Affairs held a public hearing on “Conversions, Divisions and Digitalisation - new EU company law tools”. At the hearing both academic and interest groups views were represented. The Members discussed with experts the two new tools - conversions and divisions - proposed to be added to the company law toolbox by the Commission. (Διαβάστε τη συνέχεια)

24-04-2018 - Hearing on "The Hague Judgments Project"

JURI 18-06-2018 - 18:18
In the upper part of the poster, there is date and time of the hearing and indication of the meeting room. There is Parliament's logo in the upper right corner. Below there is the world map and scales of justice.

The Committee on Legal Affairs held a public hearing on ‘The Hague Judgments Convention’ in Brussels, on 24 April 2018, from 15.00-16.30. The hearing was aimed at bringing together Members of the European Parliament, Commission representatives, the Permanent Bureau of the Hague Conference and stakeholders with a view to discussing the ongoing negotiations on a world-wide Convention on the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-02-2018 - Hearing on "Collective redress in the EU: the state of play and next steps"

JURI 23-02-2018 - 14:09
in the upper third of the poster is the logo of the Parliament, the date and timing of the hearing; below is the title of the hearing and the photo of books and scales

The Committee on Legal Affairs (JURI) held a public hearing on ‘Collective redress in the EU: the state of play and next steps' in Brussels, on 21 February 2018, from 11-12:30. The hearing assembled Members of the European Parliament, Commission representatives, stakeholders and an academic with a view to discussing the recently published Commission report on the implementation of the 2013 Recommendation on common principles for injunctive and compensatory collective redress mechanisms in (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-11-2017 - Hearing on corporate social responsibility

JURI 05-12-2017 - 16:13
In the upper part of the poster, there is the title of the committee and the date, time and location of the hearing on the left and Parliament's logo on the right. Below is the title of the hearing. Below the title there is a picture with a stickman pushing the CSR letters. Background colours are black and yellow.

The Committee on Legal Affairs, as the committee responsible for company law, decided to organise a hearing on corporate social responsibility with the aim of following up on the most recent developments in the field. (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-07-2017 - Public hearing on Civil Procedure Project

JURI 05-12-2017 - 16:14
In the upper third of the poster, there is logo of the Parliament in the right corner and the timing/location of the hearing. The background is dark red. In the middle of the poster there is the title of the hearing. The background is white. In the lower third, there is a court building, books and justice scales. The background is blue.

On 12 July, the JURI Committee organised a hearing on The ELI/UNIDROIT Civil Procedure Project: state of play and next steps. Ms Diana Wallis, the President of the European Law Institute, and Dr Eva Storskrubb presented the first consolidated draft rules on ‘Access to information and evidence’, ‘Service and due notice of proceedings’ and ‘Provisional and protective measures’ and discussed the next steps of the project. The debate took place with the participation of the Commission. (Διαβάστε τη συνέχεια)