Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

10-07-2018 - Hearing on EU Administrative Law

JURI 11-07-2018 - 16:25
the title and timing of the hearing and on the right a picture with buildings blocks where each of them displays a key word

The Committee on Legal Affairs held a public hearing on ‘EU Administrative Law: towards an open, efficient and independent European Union administration’ in Brussels, on 10 July 2018, from 15.00-17.00. (Διαβάστε τη συνέχεια)

09-07-2018 - Hearing on “Expedited settlement of commercial disputes in the EU”

JURI 11-07-2018 - 16:28

On 9 July 2018, the Committee on Legal Affairs held a public hearing on “Expedited settlement of commercial disputes in the EU” (16.30-17.30). The Members discussed with experts the following question in preparations for the report 2018/2079 (INL) Expedited settlement of commercial disputes with Mr Tadeusz Zwiefka as rapporteur: (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-06-2018 - Hearing on "Conversions, Divisions and Digitalisation - new EU company law tools"

JURI 06-09-2018 - 21:24
thee title of the hearing and date, time. behind blurred images of working day situations

On 21 June 2018, the Committee on Legal Affairs held a public hearing on “Conversions, Divisions and Digitalisation - new EU company law tools”. At the hearing both academic and interest groups views were represented. The Members discussed with experts the two new tools - conversions and divisions - proposed to be added to the company law toolbox by the Commission. (Διαβάστε τη συνέχεια)

24-04-2018 - Hearing on "The Hague Judgments Project"

JURI 18-06-2018 - 18:18
In the upper part of the poster, there is date and time of the hearing and indication of the meeting room. There is Parliament's logo in the upper right corner. Below there is the world map and scales of justice.

The Committee on Legal Affairs held a public hearing on ‘The Hague Judgments Convention’ in Brussels, on 24 April 2018, from 15.00-16.30. The hearing was aimed at bringing together Members of the European Parliament, Commission representatives, the Permanent Bureau of the Hague Conference and stakeholders with a view to discussing the ongoing negotiations on a world-wide Convention on the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-02-2018 - Hearing on "Collective redress in the EU: the state of play and next steps"

JURI 23-02-2018 - 14:09
in the upper third of the poster is the logo of the Parliament, the date and timing of the hearing; below is the title of the hearing and the photo of books and scales

The Committee on Legal Affairs (JURI) held a public hearing on ‘Collective redress in the EU: the state of play and next steps' in Brussels, on 21 February 2018, from 11-12:30. The hearing assembled Members of the European Parliament, Commission representatives, stakeholders and an academic with a view to discussing the recently published Commission report on the implementation of the 2013 Recommendation on common principles for injunctive and compensatory collective redress mechanisms in (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-11-2017 - Hearing on corporate social responsibility

JURI 05-12-2017 - 16:13
In the upper part of the poster, there is the title of the committee and the date, time and location of the hearing on the left and Parliament's logo on the right. Below is the title of the hearing. Below the title there is a picture with a stickman pushing the CSR letters. Background colours are black and yellow.

The Committee on Legal Affairs, as the committee responsible for company law, decided to organise a hearing on corporate social responsibility with the aim of following up on the most recent developments in the field. (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-07-2017 - Public hearing on Civil Procedure Project

JURI 05-12-2017 - 16:14
In the upper third of the poster, there is logo of the Parliament in the right corner and the timing/location of the hearing. The background is dark red. In the middle of the poster there is the title of the hearing. The background is white. In the lower third, there is a court building, books and justice scales. The background is blue.

On 12 July, the JURI Committee organised a hearing on The ELI/UNIDROIT Civil Procedure Project: state of play and next steps. Ms Diana Wallis, the President of the European Law Institute, and Dr Eva Storskrubb presented the first consolidated draft rules on ‘Access to information and evidence’, ‘Service and due notice of proceedings’ and ‘Provisional and protective measures’ and discussed the next steps of the project. The debate took place with the participation of the Commission. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-06-2017 - The EU-wide protection of whistleblowers

PANA JURI 06-11-2017 - 15:11
PANA/JURI Joint hearing on "The EU-wide protection of whistleblowers" of 21 June 2017

On 21 June, starting 9.00, the Members of the JURI and PANA Committees will hold a hearing with experts on protection for whistle-blowers. Whistle-blowers are crucial for the functioning of the EU and the European project, not least show by the Panama Papers and the political reactions that followed. The Parliament is in the process of drafting an own initiative report on an EU wide protection for whistle-blowers. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-06-2017 - Hearing of Commissioner-designate Ms Mariya Gabriel

Mariya Gabriel

On 20 June ITRE and CULT held the hearing of Commissioner-designate Gabriel, who was nominated by the European Commission to take over the responsibility for the Digital Economy and Society portfolio. Associated Committees were IMCO, JURI and LIBE. ITRE and CULT Coordinators then met on Wednesday 21 June to assess the hearing so that Mr Buzek, ITRE Chair, and Ms Kammerevert, CULT Chair, could inform the President of Parliament in view of a decision during the July plenary. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-06-2017 - Hearing on The Insolvency Proposal

JURI 05-12-2017 - 16:15
In the upper part there is the timing of the hearing and Parliament's logo. Below there is a cliff and a person with bunch of balloons close to jumping off the cliff.

On 20 June 2017, from 11.00 to 12.30, the Committee on Legal Affairs held a public hearing on Hearing on The Insolvency Proposal. The aim of the hearing was that Members should acquire a more complete and detailed understanding of the impact that the proposal may have on the different stakeholders concerned: debtors, creditors, SMEs, workers, practitioners in the field, etc. with a view to its improvement. (Διαβάστε τη συνέχεια)