Ακροάσεις

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

20-06-2017 - Hearing on The Insolvency Proposal

JURI 05-12-2017 - 16:15
In the upper part there is the timing of the hearing and Parliament's logo. Below there is a cliff and a person with bunch of balloons close to jumping off the cliff.

On 20 June 2017, from 11.00 to 12.30, the Committee on Legal Affairs held a public hearing on Hearing on The Insolvency Proposal. The aim of the hearing was that Members should acquire a more complete and detailed understanding of the impact that the proposal may have on the different stakeholders concerned: debtors, creditors, SMEs, workers, practitioners in the field, etc. with a view to its improvement.

For this purpose, five expert speakers were invited to present their views at the hearing: Ms Leticia GAYO, BBVA Spain, Head of Risk and Banking Business Legal Services; Mr Luc HENDRICKX, UEAPME, Responsible for Competitiveness of Enterprises, External Relations and Legal Affairs; Mr Peter SCHERRER, ETUC, Deputy Secretary General; Mr Axel BIERBACH, German insolvency practitioner, and Ms Valérie LELOUP-THOMAS, French insolvency practitioner. The hearing included a discussion with Members with the participation of Ms Aurélia PERDEREAU, administrateur judiciaire, and of the Commission.

Τοποθεσία : Brussels, ASP 3G3