Άλλες εκδηλώσεις


Όλες οι άλλες δημόσιες εκδηλώσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων των επιτροπών και στις οποίες συμμετέχουν εξωτερικοί ομιλητές ή εμπειρογνώμονες.

22-11-2017 - High-level conference "Towards a renewed partnership with Africa"

JURI 05-12-2017 - 19:14
infographic illustration on high-level conference towards a renewed partnership with Africa

On 22 November, the European Parliament organised a conference on partnership with Africa. The aim of the high-level conference was to continue to raise the visibility and Importance of this partnership, to open a debate on the need to maximise existing instruments and resources in view of discussing the post-2020 EU budget. It also took place one week before the fifth African Union-European Union summit. (Διαβάστε τη συνέχεια)