Εργαστήρια


Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβαίνουν σε ανταλλαγές απόψεων μαζί τους για ζητήματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

28-06-2018 - Universal Jurisdiction and International Crimes: Constraints and Best Practices

DROI LIBE JURI 20-06-2018 - 11:14
DROI

DROI DROI

The Policy Department of the Directorate General for External Policies is organising a workshop for the Subcommittee on Human Rights, in association with the Committee on Legal Affairs and the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-02-2018 - Workshop on text and data mining

JURI 23-02-2018 - 14:10

The Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs of the European Parliament organised a workshop on "Text and data mining"(TDM). The workshop aimed at examining the TDM process and the legal aspects linked to copyright in the context of the Commission’s proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market which introduces a mandatory exception to copyright when carrying out text and data mining of protected works. (Διαβάστε τη συνέχεια)

07-12-2017 - Workshop on copyright directive

JURI 12-01-2018 - 15:45
different people sitting in front of a wall which is covered by different publications, above them is the banner "publish" and on the side of the picture is indication when and where the workshop will take place.

On 7 December, the JURI Committee heard the views of academics during a workshop on the copyright directive. During this workshop, which touched upon two aspects of the proposal for a directive on copyright in the digital single market, Members of the Committee had the opportunity to hear different points of views on the proposed creation of a new right for press publishers and on the aspects related to fair remuneration in contracts of authors and publishers. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-11-2017 - Planning cross-border succession: easy or challenging task?

JURI 05-12-2017 - 16:16
cover of a briefing paper, Parliament's logo, background colours are white, blue and orange, keyboard and a notebook

Two years have passed since the EU Regulation No 650/2012 on Succession entered into force. Legal professionals, who have now gained a degree of practical experience in applying the new rules, were invited to share their views as to the strengths and weaknesses of the EU legislation on successions. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-06-2017 - Potential & challenges of private international law in the current migratory context

JURI 05-12-2017 - 16:16
In the upper part of the poster, there is the timing of the hearing and Parliament's logo. Below, there is the title of the hearing and picture of private documents-passports and children's shoes.

On 20 June, the Policy Department for Citizens Rights and Constitutional Affairs organised a workshop on "Potential and challenges of private international law in the current migratory context" for the JURI Committee. (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-04-2017 - Workshop on the training of judges and legal practitioners

JURI LIBE 02-05-2017 - 18:17
Workshop on judicial training

On 12 April, the Policy Department for Citizens Rights and Constitutional Affairs organised a workshop on "The training of judges and legal practitioners – ensuring the full application of EU law" for the JURI and LIBE Committees. (Διαβάστε τη συνέχεια)

29-11-2016 - Workshop on The Implementation of the Mediation Directive

JURI 06-12-2016 - 11:05
parliament's logo in the upper right corner; blue, white and light orange background, picture with words connected to mediation

On 29 November 2016 the Committee on Legal Affairs held a Workshop on ‘The Implementation of the Mediation Directive’. Directive 2008/52/EC on certain aspects of mediation in civil and commercial matters came into force on 13 June 2008 and aims at facilitating access to alternative dispute resolution and amicable settlement of disputes. (Διαβάστε τη συνέχεια)

08-11-2016 - Workshop on ‘Recasting the Brussels IIa Regulation’

JURI 06-12-2016 - 11:05
parliament's logo on the dark blue background on the top of the poster; white/beige background for the rest of the poster; a child's drawing of a family, the paper is torn

On 8 November 2016 the Committee on Legal Affairs held a Workshop on ‘Recasting the Brussels IIa Regulation’. Brussels IIa Regulation, which applies since 2005 in all EU Member States except Denmark, is the cornerstone of EU judicial cooperation in matrimonial and parental responsibility matters. (Διαβάστε τη συνέχεια)

17-10-2016 - JURI Workshop on Robotics and Artificial Intelligence

JURI 06-12-2016 - 11:04
Poster

At the request of the Committee on Legal Affairs, the Policy Department organised a workshop on “Robotics and artificial intelligence - ethical issues and regulatory approach”, on 17 October at 15.00, with the participation of Members of national Parliaments. (Διαβάστε τη συνέχεια)

15-06-2016 - Common minimum standards of civil procedure

JURI 17-08-2016 - 15:12
Poster

On 15 June 2016, the Committee on Legal Affairs will hold a workshop on common minimum standards of civil procedure in the EU. This workshop relates to the legislative initiative report (rapporteur: Emil Radev) on the same topic (2015/2084 (INL)). Civil procedure provides the means for the enforcement of the substantive rights and duties of legal subjects in legal proceedings. (Διαβάστε τη συνέχεια)