Τελευταία νέα

Meetings schedule

12-10-2018 - 13:57

Μη χάσετε:

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

22-10-2018 20:30 / 22:30 JURI

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

18-10-2018 - 09:01
JURI LIBE Συνεδρίαση
11-10-2018 - 09:04
JURI Συνεδρίαση
10-10-2018 - 14:38
JURI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Interview with Pavel Svoboda - JURI chair

Η επιτροπή αυτή, που είναι αρμόδια για τη διανοητική ιδιοκτησία, θα ασχοληθεί κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο με τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου της ΕΕ για τα εμπορικά σήματα, το εμπορικό απόρρητο και το μέλλον των δικαιωμάτων του δημιουργού, συνεχίζοντας τις προηγούμενες εργασίες της όσον αφορά τη διαχείριση και την πνευματική ιδιοκτησία των ψηφιακών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι