Τελευταία νέα

Meetings schedule

16-01-2020 - 11:28

Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου

  Negotiations on new EU collective redress rules to begin

09-01-2020
JURI

The Legal Affairs Committee confirmed on Thursday Parliament’s negotiating position on a new bill introducing EU-wide rules on collective redress.

 

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

09-01-2020 - 09:10
JURI Συνεδρίαση
03-12-2019 - 09:08
JURI Συνεδρίαση
06-11-2019 - 14:36
JURI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Lucy NETHSINGHA

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι