Τελευταία νέα

Meetings schedule

16-05-2018 - 13:43

Μη χάσετε:

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

20-06-2018 10:00 / 12:30 JURI
20-06-2018 14:30 / 14:50 JURI
20-06-2018 15:30 / 18:30 JURI
21-06-2018 09:00 / 11:30 JURI

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

04-06-2018 - 17:38
JURI AFCO ITRE LIBE Συνεδρίαση
15-05-2018 - 15:15
JURI Συνεδρίαση
15-05-2018 - 10:05
JURI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Interview with Pavel Svoboda - JURI chair

Η επιτροπή αυτή, που είναι αρμόδια για τη διανοητική ιδιοκτησία, θα ασχοληθεί κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο με τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου της ΕΕ για τα εμπορικά σήματα, το εμπορικό απόρρητο και το μέλλον των δικαιωμάτων του δημιουργού, συνεχίζοντας τις προηγούμενες εργασίες της όσον αφορά τη διαχείριση και την πνευματική ιδιοκτησία των ψηφιακών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

Σύνδεσμοι