Τελευταία νέα

Meetings schedule

20-04-2018 - 18:08

Μη χάσετε:

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

15:00 / 16:45 έχει αρχίσει JURI

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

28-03-2018 - 11:37
AFCO JURI Συνεδρίαση
27-03-2018 - 15:04
JURI Συνεδρίαση
27-03-2018 - 09:07
JURI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Interview with Pavel Svoboda - JURI chair

Η επιτροπή αυτή, που είναι αρμόδια για τη διανοητική ιδιοκτησία, θα ασχοληθεί κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο με τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου της ΕΕ για τα εμπορικά σήματα, το εμπορικό απόρρητο και το μέλλον των δικαιωμάτων του δημιουργού, συνεχίζοντας τις προηγούμενες εργασίες της όσον αφορά τη διαχείριση και την πνευματική ιδιοκτησία των ψηφιακών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

Σύνδεσμοι