Μέλη

Pavel SVOBODA
 • Pavel SVOBODA Πρόεδρος
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Τσεχία
 
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
 • Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Πολωνία
 
Jean-Marie CAVADA
 • Jean-Marie CAVADA Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Γαλλία
 
Laura FERRARA
 • Laura FERRARA Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
 • Ιταλία
 
Mady DELVAUX
 • Mady DELVAUX Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Λουξεμβούργο
 
Max ANDERSSON
 • Max ANDERSSON Μέλος
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Σουηδία
 
Joëlle BERGERON
 • Joëlle BERGERON Μέλος
 • Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
 • Γαλλία
 
Marie-Christine BOUTONNET
 • Marie-Christine BOUTONNET Μέλος
 • Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
 • Γαλλία
 
Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ
 • Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ Μέλος
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ελλάδα
 
Brian CROWLEY
 • Brian CROWLEY Μέλος
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Ιρλανδία