Πρακτικά


Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  MINUTES - Tuesday, 3 December 2019

06-12-2019 JURI_PV(2019)12-03-1 PE644.877v01-00
JURI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

06-11-2019 JURI_PV(2019)09-19-1 PE641.391v02-00
JURI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

29-10-2019 JURI_PV(2019)07-15-1 PE639.939v01-00
JURI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

29-10-2019 JURI_PV(2019)09-03-1 PE641.075v01-00
JURI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 - Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

29-10-2019 JURI_PV(2019)09-25-1 PE641.372v01-00
JURI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

28-10-2019 JURI_PV(2019)07-24-1 PE639.940v02-00
JURI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

28-10-2019 JURI_PV(2019)10-14-1 PE642.890v01-00
JURI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

16-10-2019 JURI_PV(2019)07-10-1 PE639.744v01-00
JURI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

16-10-2019 JURI_PV(2019)09-30-2 PE641.392v01-00
JURI