Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Μπορείτε εδώ να αναζητήσετε προσεχείς συνεδριάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες της επιτροπής, ανά είδος συνεδρίασης. Είναι επίσης διαθέσιμο ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

14-10-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

06-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

06-11-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

07-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

07-11-2019

14:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

11-11-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

12-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

12-11-2019

14:30

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

21-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

21-11-2019

14:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

02-12-2019

15:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

03-12-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

03-12-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

09-12-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

Χρονοδιαγράμματα εργασιών της επιτροπής