Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

20-11-2019 - High-Level Conference on the Rights of the Child

DROI LIBE 17-10-2019 - 17:39
Yellow banner with a drawing of a child writing the name of the event

This year marks the 60th anniversary of UN General Assembly Declaration of the Rights of the Child and the 30th Anniversary of the Convention on the Rights of the Child. (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-10-2019 - Hearing on Search and Rescue in the Mediterranean

LIBE 27-09-2019 - 16:31
Hands of people drowning in the sea

On Thursday 3 October the LIBE Committee will hold a public hearing to take stock of the situation of Search and Rescue in the Mediterranean in view of latest developments and the legal framework. (Διαβάστε τη συνέχεια)

18-03-2019 - Rule of Law in the Accession Process

AFET LIBE 15-03-2019 - 13:12
Joint Hearing - AFET LIBE

On Monday 18 March 2019, the Committees on Foreign Affairs (AFET), and Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) will hold a public hearing on the rule of law in the accession process. (Διαβάστε τη συνέχεια)

27-11-2018 - Hearing on e-Evidence

LIBE 10-01-2019 - 15:39
evidence

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) of the European Parliament is organising a public hearing to be held in Brussels on 27 November 2018 on "Electronic evidence in criminal matters". (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-11-2018 - Hearing on the situation of the Rule of Law in Poland

LIBE 10-01-2019 - 15:41
rule of law justice statue

A hearing on "The situation of the Rule of Law in Poland, in particular as regards the independence of the judiciary" is organised on 20 November 2018, as a follow-up of the EP Rule of Law mission to Poland that took place from 19 until 21 September 2018. The hearing will be chaired by Mr Claude Moraes. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-11-2018 - European Youth Hearing (follow-up of the EYE2018) in LIBE Committee

LIBE 27-11-2018 - 12:32
European Youth Hearings 2018

Young people will attend the LIBE Committee meeting for the European Youth Hearing on 19 November from 15:00 to 15:45. You can follow the hearing live on the EYE Facebook page and join the debate on social media using the hashtag #EYE2018. (Διαβάστε τη συνέχεια)

18-10-2018 - Gender-specific Measures in Anti-trafficking Actions

LIBE FEMM 10-01-2019 - 15:47
Gender-specific Measures in Anti-trafficking Actions

The LIBE and FEMM Committees are jointly presenting the new report of the European Institute for Gender Equality on "Gender-specific measures in anti-trafficking actions". The report includes guidance on the implementation of the anti-trafficking directive in a gender specific manner. Guest speakers will be Dr Myria Vassiliadou, EU Anti-Trafficking Coordinator and Ms Virginia Langbakk, Director of the Europe Institute for Gender Equality (EIGE). (Διαβάστε τη συνέχεια)

27-09-2018 - The Implementation of the Facilitation Directive and humanitarian assistance

LIBE 01-10-2018 - 17:03
The Implementation of the Facilitation Directive and humanitarian assistance to irregular migrants

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) of the European Parliament is organising a public hearing to be held in Brussels on 27 September 2018 on "The Implementation of the Facilitation Directive and humanitarian assistance to irregular migrants". (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-09-2018 - Mini-hearing on minimum standards for minorities in the EU

LIBE 10-01-2019 - 15:48
Minimum standards for minorities

On Monday, 3 September 2018 from 15h00 to 16h30, the LIBE Committee will hold a mini-hearing on minimum standards for minorities in the EU. (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-07-2018 - Hearing on "Rule of law and Safety of Journalists"

LIBE 10-01-2019 - 15:50
LIBE Hearing on the Rule of Law and Safety of Journalists

A hearing on "Rule of law and Safety of Journalists" is organised on 11 July 2018 at the initiative of the LIBE Working group with a general mandate to monitor the situation as regards Rule of Law and Fight against Corruption within the EU and address specific situations, in particular Malta and Slovakia, chaired by Ms Sophie in ‘t Veld. (Διαβάστε τη συνέχεια)