Ακροάσεις

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

11-04-2017 - Hearing on the e-Privacy reform

LIBE 19-04-2017 - 17:52
E-Privacy

On 11 April 2017 the LIBE Committee organises a hearing on the proposed rules for the respect for private life and the protection of personal data in the electronic communications in the EU” (ePrivacy), presented by the Commission on 10 January 2017.

The hearing is part of the works conducted by the LIBE Committee with a view to preparing its report on this proposal. The rapporteur is Ms Marju LAURISTIN (S&D). It will address different elements of the new proposal, such as its legal consistency with other legal instruments or the level playing field or the confidentiality and security of electronic communications.
The hearing seeks to provide the LIBE Committee with the views of the main actors involved: telecommunications sector, new communication services provides (OSP, OTT), consumers, NGOs, professors, European data protection authorities and the Commission.

Contributions from the speakers

   Giovanni BUTTARELLI, European Data Protection Supervisor
   Dr. Frederik Zuiderveen BORGESIUS, Institute for Information Law, University of Amsterdam
   Raoul GRÜNTHAL, Schibsted Sweden
   Pr. Dr. Kai RANNENBERG, Goethe University Frankfurt
   Ilias CHANTZOS, Symantec
   Giuseppe D’ACQUISTO, Garante per la protezione dei dati personali
   Benjamin STRAHS, Facebook