Συναντήσεις με εθνικά κοινοβούλια


Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να προβαίνουν σε απ' ευθείας διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια σε επίπεδο επιτροπών. Αυτός μπορεί να περιλαμβάνει συνεδριάσεις βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις αντίστοιχες επιτροπές για τη συζήτηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις συγκεκριμένες συνεδριάσεις.

18-10-2018 - Fundamental rights aspects of Roma inclusion and fighting anti-Gypsyism

LIBE 18-10-2018 - 10:33
ICM on the Fundamental rights aspects of Roma inclusion and fighting anti-Gypsyism

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs with the support of the Directorate for relations with National Parliaments organises an Interparliamentary Committee meeting (ICM) on "Fundamental rights aspects of Roma inclusion and fighting anti-Gypsyism". The meeting is scheduled for Thursday, 18 October 2018, from 14.30 to 18.00, in the European Parliament premises in Brussels. (Διαβάστε τη συνέχεια)

15-05-2018 - The Implementation of the Data Protection package - At the eve of its application

LIBE 15-05-2018 - 17:34
ICM Data protection

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs is co-organising with the Legislative Dialogue Unit of the Directorate for National Parliaments an Interparliamentary Committee Meeting on the Implementation of the Data Protection package at the eve of the entry into force on Tuesday, 15 May 2018, from 9h00 to 12h30 and 14h00 to 17h30, at the European Parliament in Brussels. (Διαβάστε τη συνέχεια)

27-02-2018 - The UN Global Compacts on refugees and migrants and the role of Parliaments

LIBE 07-03-2018 - 16:28
ICM UN Global compacts on migrants and refugees

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs of the European Parliament in association with the Committee of Foreign Affairs organise an inter-parliamentary meeting with Members of National Parliaments under the title "The UN Global Compacts on refugees and migrants and the role of Parliaments”. The meeting is scheduled for Tuesday, 27 February 2018, from 14h30 to 18h30, at the European Parliament premises in Brussels. (Διαβάστε τη συνέχεια)

24-01-2018 - The European Agenda on Migration-What about Legal Avenues and Integration?

LIBE 29-01-2018 - 17:26
European Agenda on Migration - What about Legal Avenues and Integration?

At the dawn of 2018, it is time to take stock of the EU response to the current migration challenge as it was initially framed in the 2015 European Commission's European Agenda on Migration. Has it been as comprehensive as claimed by the Agenda and as called upon by the European Parliament? What happened to the so-called "legal avenues"? Where does the "new policy on legal migration" stand? Are EU measures better supporting now integration within the Member States? (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-06-2017 - Establishment of an EU Mechanism on Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights

LIBE 26-06-2017 - 11:29
EU mechanism on democracy, rule of law and fundamental rights

On 25 October 2016 the European Parliament adopted a resolution calling on the Commission to submit a proposal for the establishment of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights. This new mechanism should ensure that all EU Member States respect the values enshrined in the EU treaties and set clear, evidence-based and non-political criteria for assessing their records on these areas. (Διαβάστε τη συνέχεια)

28-02-2017 - The Third Reform of the Common European Asylum System - Up for the Challenge

LIBE 06-03-2017 - 15:15
Third reform of the Common European Asylum System

An ‘Interparliamentary Committee Meeting’ will take place on 28 February 2017, bearing on "The Third Reform of the Common European Asylum System - Up for the Challenge". The aim of this meeting is to provide a forum of useful exchange among Members of the European Parliament and national Parliaments as well as experts in view of the ongoing crucial reform of the Union acquis on asylum. (Διαβάστε τη συνέχεια)

28-11-2016 - Interparliamentary Committee meeting on Europol, 28.11.16

LIBE 22-11-2016 - 17:24
Europol and its parliamentary scrutiny

The new Europol Regulation will be applicable as from 1 May 2017. One of its innovative features is the setting up of a Joint Parliamentary Scrutiny Group which to ensure proper democratic scrutiny of Europol's activities by the European Parliament, together with national parliaments, in accordance with Article 88 of the Treaty. (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-09-2015 - Interparliamentary Committee Meeting - A holistic approach to migration

LIBE 22-09-2015 - 10:22

The LIBE Committee will hold an inter-parliamentary meeting on "a holistic approach to migration" on 23 September 2015, in room JAN 4Q2. The hearing takes place in the context of LIBE work on the Strategic own-initiative report on the situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration (co-Rapporteurs: Ms Roberta Metsola, EPP, and Ms Kashetu Kyenge, S&D). (Διαβάστε τη συνέχεια)

28-05-2015 - Conference on the Democratic oversight of Intelligence services in the European Union

LIBE 21-03-2016 - 15:42
Poster

The European Parliament's Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, the Belgian House of Representatives’ Committee responsible for monitoring the Standing Committee P and the Standing Committee I, the German Bundestag's Parliamentary Oversight Panel and the Italian Parliament’s Committee for the Security of the Republic (COPASIR) are jointly organising an interparliamentary committee meeting on Democratic oversight of intelligence services in the Eropean Union. (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-02-2015 - Meeting with the National Parliaments on Smart Borders

LIBE 24-04-2015 - 16:25
Smart borders package

The Smart Borders Package: European challenges, national experiences, the way ahead" is the theme of an interparliamentary committee meeting organised by the EP Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) from 23-24 February in Brussels. (Διαβάστε τη συνέχεια)