Συναντήσεις με εθνικά κοινοβούλια

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ

Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να προβαίνουν σε απ' ευθείας διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια σε επίπεδο επιτροπών. Αυτός μπορεί να περιλαμβάνει συνεδριάσεις βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις αντίστοιχες επιτροπές για τη συζήτηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις συγκεκριμένες συνεδριάσεις.

24-01-2018 - The European Agenda on Migration-What about Legal Avenues and Integration?

LIBE 29-01-2018 - 17:26
European Agenda on Migration - What about Legal Avenues and Integration?

At the dawn of 2018, it is time to take stock of the EU response to the current migration challenge as it was initially framed in the 2015 European Commission's European Agenda on Migration. Has it been as comprehensive as claimed by the Agenda and as called upon by the European Parliament? What happened to the so-called "legal avenues"? Where does the "new policy on legal migration" stand? Are EU measures better supporting now integration within the Member States?

Based on "four pillars to manage migration better", the Agenda included proposals for fighting irregular migration, reinforcing common border management, strengthening the common asylum policy and launching a new policy on legal migration. In its resolution of 12 April 2016 on "The Situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU policy on migration", the European Parliament also took a comprehensive stance - in its reaction to "the crisis", the EU should not forget the long, the need to create legal avenues to migration, and to facilitate integration in order to manage human mobility in a sustainable way.
With this one-day event, Parliamentarians at both national and European level will have a unique opportunity to exchange with representatives of EU institutions, bodies and agencies, intergovernmental organisations, local governments, academics and think tanks on a topic which combines competences at all levels of governance in the EU.

Τοποθεσία : European Parliament, József Antall (JAN) 4Q2

Presentations by the speakers

   Felipe GONZÁLEZ MORALES, United Nations Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants
   Fatma ŞAHIN, Mayor of Gaziantep nominated in 2016 for Nobel Peace Prize for its role in helping Syrian refugees nominee
   Violeta MORENO-LAX, Associate Professor/Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
   Thomas LIEBIG, Senior Migration Specialist, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
   Nikolaos PARASKEVOPOULOS, Hellenic Parliament